Fokusområden

Alt tag

Förmaksflimmer

Vid förmaksflimmer slår hjärtat oregelbundet och stundtals även mycket snabbt. Förmaksaktiviteten är hög, och den normala sinusrytmen  fungerar inte som den ska.

Vid förmaksflimmer kan blodproppar bildas i hjärtats förmak. Om blodpropparna lossnar och förs vidare till hjärnan kan de ge upphov till stroke (slaganfall).1

Läs mer
Alt tag

Perifer arteriell sjukdom

Vid perifer arteriell sjukdom uppkommer förträngning och/eller blockering av artärer utanför hjärtat och hjärnan, oftast i armarna eller benen. Sjukdomen medför ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. 

Benartärsjukdom avser perifer aterosklerotisk sjukdom av artärer i de nedre extremiteterna, och är en underdiagnostierad sjukdom som kan kräva medicinsk behandling.2

Läs mer
Alt tag

Venös tromboemobolism

Venös tromboembolism (VTE) omfattar dels av djup ventrombos (DVT) som är blodpropp i stor ven, samt av lungemboli (LE) som är blodpropp i lungan.3

Läs mer
Alt tag

Kranskärlssjukdom

Kranskärlssjukdom är en kronisk progressiv sjukdom där ateroskleros leder till akut eller kronisk förträngning och/eller ocklusion av hjärtats kranskärl.4

Läs mer
Alt tag

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtat är oförmöget att pumpa tillräckligt med blod för att tillfredsställa kroppens behov av blod och syre, vilket kan leda till ett livshotande tillstånd som kräver sjukhusvård.5

 

Läs mer

Referenser: