Anmälan av misstänkt biverkning

Människors biologiska reaktioner på läkemedel varierar. Därför kan inte alla oönskade händelser (biverkningar) i samband med användning av läkemedel upptäckas under den kliniska utvecklingen, inte ens av de mest omfattande kliniska studier.

Att få kännedom om så många av dessa biverkningar som möjligt, hur sällsynta de än må vara, från hela världen, är av avgörande betydelse för en fortsatt patient- och läkemedelssäkerhet (säkerhetsövervakning).För Bayer som ett globalt läkemedelsföretag har säkerhetsövervakning en central plats, utöver att följa globala regelverk. Ditt bidrag är viktigt för att göra det möjligt för Bayer att tillhandahålla en aktuell säkerhetsinformation på våra produkter oavsett om du är kund, patient eller sjukvårdspersonal.

Om du som patient misstänker att du har drabbats av en biverkning av din behandling är det viktigt att du berättar det för din läkare eller annan hälso-/sjukvårdspersonal, t.ex. på apoteket.

Du kan rapportera en misstänkt biverkning med någon av Bayers produkter genom att kontakta oss.

Kontakta:


Det finns också möjlighet att anmäla en misstänkt biverkning via vår webbplats. Observera att rapportering via denna webbplats ska göras på engelska.  

För att ge oss möjlighet att utvärdera din rapport på bästa sätt önskar vi att informationen du lämnar ska vara så fullständig som möjligt.

 

Följande information efterfrågas:

 1. Biverkning/oönskad händelse: beskriv vad som har hänt, när det började, hur länge behandling med Bayers produkt då hade pågått, vilka konsekvenser biverkningen har fått för den drabbade och hur han/hon mår idag.
   
 2. Misstänkt Bayerprodukt: produktnamn, styrka, dos, batchnummer, datum då behandling inleddes och eventuellt avslutades.
   
 3. Information om patienten: initialer, ålder och kön.
   
 4. Information om dig som rapporterar: namn, telefonnr, epost-/adress, om du är privatperson eller arbetar inom hälso-/sjukvården.
   
 5. Ange om du inte samtycker till att vi vid behov kontaktar dig med anledning av din biverkningsrapport.

 

För mer information om hur Bayer AB behandlar dina personuppgifter, vänligen klicka här.

 

Om du i stället vill rapportera din misstänkta biverkan till ansvarig myndighet kan du vända dig till: