CANCERBEHANDLING | GENTEST

Kan ett gentest av din cancertumör vara rätt för just dig?

Prata med din läkare

Tips att tänka på inför dit läkarebesök

Har du eller någon nära anhörig cancer? Här är några enkla steg för att diskutera gentestning av cancer med din läkare.

Varför gentest av cancertumör? Se här.

 

illustration

Lär dig själv

Ta del av information om genetisk testning av cancer. Dessa cancertester kan idag identifiera olika DNA förändringar eller förändringar som är specifika för din individuella tumör.

illustration

Förbered dig

Förbered dig inför ditt möte med din läkare. I de fall som du testat ett antal olika behandlingar och inte fått det resultat som önskas, kan det vara bra att diskutera andra behandlingsalternativ med din läkare.

Inför detta möte kan det vara bra att i lugn och ro sätta ihop en lista med frågor som du vill ta upp under ditt kommande möte.

illustration

Ta med någon

Be en familjemedlem eller vän att följa med dig till ditt möte. De har säkert ytterligare frågor som de också vill ställa vid detta möte.

illustration

Fortsätt dialogen

Ditt möte slutar inte när du lämnar mötet med läkaren. Säkerställ att du har en klar bild av vad som kommer bli nästa steg i din behandling samt hur ni kommer att utveckla detta tillsammans.

Frågor som kan hjälpa dig i ditt möte med din läkare

illustration

Vilka olika typer av cancertester finns och vad innebär det?

illustration

Varför är det bra att göra ett sådant test?

illustration

Tycker du att jag bör göra ett gentest av min cancertumör?

illustration

Vilken form av gentestning av cancer kan vara lämpligast för mig?

illustration

Vad kan en gentestning av cancer upptäcka eller identifiera?

illustration

Hur kan ett resultatet av gentestning påverka min behandling?