CANCERBEHANDLING | GENTEST

Gör ett gentest av din tumör för att få en mer tydlig bild av din cancer

Gentest av cancer används för att identifiera unika DNA-förändringar eller förändringar i cancerceller som avgör hur din tumör beter sig och varför den växer.

Varför testa min tumör?

Ett gentest av din tumör kan hjälpa din behandlande läkare att välja behandling utefter just din cancers specifika förändringar.

Behandlingar som är skräddarsydda efter den enskilda patienten är under utveckling. Vissa behandlingar har redan godkänts, medan andra fortfarande prövas i kliniska studier.

Beroende på tumörtyp, har en betydande andel (30 - 49%) av patienterna som gör ett gentest av sin cancer genetiska förandringar som kan behandlas.

Prata med din läkare om möjligheten att få din tumör gentestad.

Varje tumör är unik

Liten flicka visar hennes teckning. Med akvarell har hon målat en bild av sin cancer

Lisa, 7 år, har målat en akvarell av hur hon föreställer sig att hennes cancer ser ut. Hennes cancers unika DNA kan vara nyckeln till att hitta rätt behandling för just henne

Varför bör jag diskutera gentestning av cancer med min läkare?

Vi är vana vid att höra om cancerbehandlingar i förhållande till en viss kroppsdel såsom tex bröst, lunga eller prostata.

Gentestning av cancer kan hjälpa till i din cancerbehandling utifrån en rad olika parametrar och är därför viktig att diskutera med din läkare.
 

  • Individanpassad cancervård syftar till att bättre förstå din sjukdom och kan ge möjlighet till att anpassa behandlingen därefter.
     
  • Information syftar till att ge bättre beslutsunderlag till behandlande läkare genom att förstå de specifika drivkrafterna bakom din cancer.
     
  • Minska antalet behandlingar genom att identifiera mer riktade behandlingsalternativ i ett tidigare stadium.
     
  • Avancera användingen av precisionsmedicin genom att identifiera din cancers genetiska förändringar, som hjälper till att förstå din tumörs genetiska profil och utveckling.

 

Hur går gentestning av cancertumörer till?

Läkare och laboratioriepersonal arbetar tillsammans för att välja en testmetod som är mest effektiv på att karaktärisera tumören.

illustration av provrör

1. TUMÖRBIOPSI: Ett mindre prov av vävnad, blod eller benmärg

illustration av stetoskop

2. SEKVENSERING: Cancerceller identifieras. DNA tas ut och skannas sedan för avvikelser i en laboratorieprocess, detta kallas för sekvensering. Avvikelserna avgör hur din tumör beter sig

illustration av tjock bok

3. ANALYS: Avvikelserna jämförs mot kända förändringar (om några) som är relaterade till godkända behandlingar och de som fortfarande utvärderas i kliniska studier

illustration av pratbubblor

4. DISKUSSION: Resultaten kan hjälpa din läkare att föreslå behandlingar som är specifika för din tumörs sammansättning

Vad är ett genetiskt test?

Ett genetiskt test av en cancertumör är inte detsamma som ett genetiskt test av en persons gener.

Hitta orsaken till att tumören uppstod

Ett genetiskt test av en cancertumör handlar om att hitta huvudorsaken till varför tumören uppstod. Detta görs genom att undersöka tumörens DNA och leta efter förändringar som kan vara den drivande faktorn till varför tumören har vuxit.

Skräddarsy behandlingen

Genom att hitta huvudorsaken till tumörens existens är det möjligt att skräddarsy behandlingen för den enskilda patientens cancer.

Hur kan genetisk testning av min cancer påverka min behandling?

Den genetiska sammansättningen för varje individs tumör är unik. Traditionella cancerläkemedel har inte anpassats utifrån dessa skillnader.

Gentester av cancer kan identifiera olika DNA-förändringar eller förändringar som är specifika för din individuella tumör, oavsett lokalisation i kroppen.

Resultaten av testet kan leda till alternativ som är skräddarsydda specifikt för varje individs cancer.

Idag sker en förändring mot det som kallas för precisionsmedicin, vilket gör det möjligt för läkare att erbjuda mer individanpassade behandlingar än tidigare.

 

Illustration

Grafiken visar att med traditionell behandling är behandlingen densamma för alla. Med precisionsmedicin är behandlingen anpassad till individen

Prata med din läkare om ett gentest av din cancertumör kan vara rätt för dig

I de fall som du testat ett antal olika behandlingar och inte fått det resultat som önskas, kan det vara bra att diskutera andra behandlingsalternativ med din läkare.

Inför detta möte kan det vara bra att i lugn och ro sätta ihop en lista med frågor som du vill ta upp under ditt kommande möte.

Hitta tips att tänka på inför dit läkarebesök här

Hur föreställer du dig din unika cancer?

Se hur fem cancerpatienter har beskrivit sin cancer i ord och bild.