Diabetes kommer sällan ensam

Njurarna och diabetes


Ta hand om dina njurar!

Njursjukdom vid diabetes är en vanlig komplikation till både typ 1- och typ 2-diabetes. Förutom högt blodsocker spelar högt blodtryck en betydande roll i den fortsatta utvecklingen av diabetisk njursjukdom.

Njursjukdom vid diabetes upptäcks genom rutinkontroller hos din läkare. På kontrollen mäts bla vikt, blodtryck, blodprover och urinprov. Njurfunktionen bör kontrolleras minst årligen med hjälp av blodprov och urinprov. Diabetes kan medföra ökad risk för både akuta och sena komplikationer samt ökad risk för kranskärlsjukdom. Därför är det viktigt att gå på regelbundna kontroller.

Hur fungerar njurarna?

Njurarna reglerar många av våra vitala funktioner:

 • Njurarna filtrerar slaggprodukter i blodet och utsöndrar dem från kroppen via urinen.
 • Njurarna hjälper till att upprätthålla blodtrycket.
 • Njurarna reglerar kroppens vätske-, salt- och syra/basbalans
 • Njurarna producerar även vissa hormoner och bidrar till upptaget av D-vitamin.

Utveckling av njursjukdom vid diabetes kan begränsas med livsstilsförändringar och medicinsk behandling, som syftar till att kontrollera blodtryck, blodsocker och inflammation och fibros i njurarna.

Vilka faktorer ökar risken för diabetisk njursjukdom?

 • Högt blodsocker 
 • Högt blodtryck
 • Ökat fettinnehåll i blodet (kolesterol) 
 • Ärftlighet för diabetes 
 • Övervikt 
 • Hög ålder
 • Rökning 
 • För lite motion

Vilka är riskerna med diabetisk njursjukdom?

 • Permanent njurskada
 • Dialysbehandling
 • Njurtransplantation 

Njursjukdom vid diabetes kan vara symptomfri. Därför är det som diabetiker viktigt att ha regelbundna kontroller hos den behandlande läkaren.    

Vissa riskfaktorer kan minimeras. Därför är det viktigt att komma ihåg att ta din medicin varje dag, sluta röka och vara fysiskt aktiv.
 

Alt tag

Information om njurarna och typ 2-diabetes

Ladda ned vår information om njurarna och typ 2-diabetes.
 

Ladda ner (PDF)
Alt tag

Guide inför ditt nästa läkarbesök

Ladda ned vår guide som stöd inför ditt nästa läkarbesök.   
 

Ladda ner guide (PDF)

* Njursjukdom vid diabetes kan vara ett kroniskt tillstånd där njurfunktionen gradvis avtar och i snabbare takt än vad som är typiskt för normalt åldrande.