Alt tag

Bensmärta och hjärta

Det är viktigt att behandla benartärsjukdom. Åderförkalkning som är den vanliga grundorsaken, drabbar nämligen i olika grad hela artärsystemet. Då ökar risken för framtida hjärt-kärlhändelser, särskilt om du samtidigt har kärlkramp eller tidigare haft en hjärtinfarkt eller stroke.

En stor del av behandlingen går ut på att aktivt påverka åderförkalkningens generella riskfaktorer. Dessa är rökning, fysisk inaktivitet och övervikt, högt blodtryck, höga blodfetter och högt blodsocker.

Förebyggande insatser som minskar risken

Den viktigaste åtgärden för att förebygga allvarliga komplikationer till benartärsjukdom är att sluta röka. Studier har visat att risken för rökare att utveckla claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka), är nästan dubbelt så stor som risken att drabbas av kärlkramp i hjärtat. Genom att sluta röka minskar du risken för amputation och en för tidig död på grund av kärlkomplikationer. Om du röker och har svårt att sluta så kan din läkare hjälpa dig.

Det är också viktigt att du rör på dig och äter bättre. Träningen utgörs framförallt av promenader. När du börjar få ont efter att ha gått en sträcka ska du försöka fortsätta en stund till innan du stannar. Ju oftare och längre du går desto bättre. Eventuella hjärtbesvär får avgöra hur mycket du kan anstränga dig. Helst ska du försöka gå ut och gå en halvtimme minst tre gånger i veckan. Om du har svårt att komma ut och gå eller i kombination med promenader, är tåhävningar ett bra sätt att träna vadmusklerna.

Om du samtidigt har diabetes, är det viktigt att du får hjälp att sköta om sjukdomen på bästa sätt. Med rätt behandling mot högt blodtryck kan du sannolikt förebygga försämrad blodcirkulation. Din läkare kan hjälpa dig till rätt behandling av förhöjt blodtryck och eventuell diabetes. Det finns också förebyggande läkemedel som skyddar kroppen från allvarliga komplikationer. Prata med din läkare för att hitta en behandlingsmetod som passar dig.