Alt tag

Gångövningar som minskar besvären

Enkla gångövningar kan hjälpa dig att minska smärtan och gå längre. Genom att gångträna kan även det allmänna måendet och konditionen förbättras.

Inomhus på löpband eller utomhus, med eller utan gångstavar, vad du än föredrar är gångträning ett bra sätt att öka den smärtfria gångsträckan på. Intensiteten och antalet träningstillfällen beror på vilken typ av benartärsjukdom du är diagnostiserad med och din hälsoprofil i övrigt. Prata med din läkare om du är osäker på vilken nivå du bör lägga träningen. Om ditt hälsotillstånd tillåter, är det bra att gångträna runt en halvtimme till en timme, tre gånger i veckan.

Minska besvären

Träningen går ut på att promenera tills du känner en påtaglig smärta i benet. Då stannar du och vilar tills smärtan avtagit och därefter återupptas promenaden. För att komma iväg och genomföra träningen behövs stöd och motivation. Att träna i grupp kan göra att det känns lite lättare. Efter drygt tre månader bör du se resultat och framförallt ha ökat på din smärtfria gångsträcka.

Att fortsätta gå trots smärta kan vara svårt och kännas läskigt. Impulsen att stanna är stark. Då är det viktigt att komma ihåg att sjukdomen inte försämras av träning. Tvärtom kan du med träning förbättra prognosen avsevärt. Även andra träningsformer har en positiv inverkan på både smärtfri gångsträcka och risken för hjärt-kärlhändelser.