Alt tag

Vanliga symtom vid olika stadier av benartärsjukdom

Det kan göra ont att ha benartärsjukdom. Vid claudicatio intermittens är smärtan krampliknande och uppstår framförallt när du rör på dig. En stunds vila brukar hjälpa, men när du på nytt anstränger dig kommer den tillbaka. Symtomen varierar beroende på vilken typ av benartärsjukdom du har.

Asymtomatisk benartärsjukdom

Asymtomatisk (symtomfri) benartärsjukdom innebär att du har ett nedsatt blodtryck i benen. Det kan du ha utan att märka av några vanliga symtom, så som smärta när du rör på dig. Däremot kanske du istället känner av en nedsatt eller ändrad känsel i benet, domning eller obehagskänsla. Ofta upptäcks asymtomatisk benartärsjukdom i samband med att en läkare undersöker cirkulationen och ser att blodtrycket i armen och benet skiljer sig. Trots mindre tydliga symtom vet man ifrån forskningen att även asymtomatisk benartärsjukdom innebär en ökad risk för allvarliga hjärt-kärlhändelser.

Symtom vid claudicatio intermittens

Claudicatio intermittens kallas ofta för fönstertittarsjuka. Det beror på att det vanligaste symtomet är smärta när du promenerar eller springer, som tvingar dig att stanna upp. Väl i vila slutar det att göra ont. Smärtan uppkommer på grund av åderförkalkning, som leder till förträngningar i bäcken- och benartärer. Förträngningarna gör det svårare för blodet att transportera näring och syre till musklerna. Det bildas då mjölksyra och det gör ont. Vanligtvis uppkommer smärtan i vaden, men det kan även kännas i lår och höft.

Symtom vid kronisk kritisk ischemi

Kronisk kritisk ischemi är den minst förekommande, men svåraste formen av benartärsjukdom. Ischemi betyder lokal syrebrist i vävnad och smärtan är kontinuerlig och känns av även i vila. Värst är det ofta nattetid. Blodcirkulationen är så pass nedsatt att vävnadsdöd (kallbrand) och sår kan uppkomma, oftast på framfoten eller tårna.