För dig som är sjuksköterska

Alt tag

För att kunna ge dig bästa vägledning har vi delat upp informationen i tre patientgrupper. Välj den grupp som du träffar oftast, eller läs om alla tre nedan. Vi har också samlat praktiska tips som är möjliga att ladda ner.

Möter du diabetespatienter?


Misstanken om benartärsjukdom är alltid på sin plats när patienterna har diabetes. Fråga alltid patienterna om de får ont i benen när de går. Var extra uppmärksam på cirkulation i ben och fötter, mät ankeltryck och var medveten om risken för falska höga värden.

Diabetes är en av de dominerande kliniska riskfaktorerna för ateroskleros. Ett tidigt och optimalt omhändertagande av benartärsjukdom hos diabetespatient kan förhindra amputation och kardiovaskulär död!6

DET DU SÄGER HAR STOR BETYDELSE

Påminn och uppmuntra patienterna till rökstopp och regelbunden daglig gångträning som ger symtom. Rökning, höga blodfetter, högt blodtryck är andra dominerande kliniska riskfaktorer för utveckling av kärlsjukdom och står i fokus för förebyggande insatser hos patienterna.6

FALSKA VÄRDEN

Speciellt vid diabetes förekommer falskt förhöjda ankeltryck när kärlen inte går att komprimera. Mät tåblodtryck vid misstanke om falskt högt ankeltryck och risk för ischemi.3,6

OM ATEROSKLEROS

Ateroskleros är en generell sjukdom som drabbar artärväggens innersta lager och främst stora och medelstora artärer, vid diabetes är även mediaskleros i de perifera kärlen vanligt. Den utvecklas tidigt i livet, ibland redan i ungdomsåren. Sjukdomsförloppet kan var tyst i många decennier, tills de akuta sjukdomarna plötsligt uppträder, vanligen i övre medelåldern och då ofta som hjärtinfarkt, kärlkramp, benartärsjukdom eller stroke. Livsstilsförändringar, rökstopp och gångträning i kombination med läkemedelsbehandling har stor betydelse för prognosen.

Checklista vid diabetes

Vi har samlat information om vad som är bra att tänka på för korrekt diagnos vid diabetes i en checklista. Du kan ladda ner den, tillsammans med fler guider, här.

Ladda ner material

Möter du hjärtinfarktpatienter?


Benartärsjukdom är en allvarligare riskfaktor för kardiovaskulär död än en tidigare genomgången hjärtinfarkt.1Misstanken om benartärsjukdom är alltid på sin plats när patienterna har haft en hjärtinfarkt.

Fråga patienterna om de får ont i benen när de går, men var medveten om att skadan på hjärtmuskeln kan stoppa dem innan de får några symtom från benen. Var därför extra uppmärksam på cirkulation och pulsar i ben och fötter och mät alltid ankeltrycket så upptäcker du även dold sjukdom.3,4

DIN ROLL ÄR MYCKET VIKTIG

Det du säger har stor betydelse. Påminn och uppmuntra patienterna till rökstopp och regelbunden daglig gångträning som ger symtom. Var noga med att informera om att smärtan i benen inte är farlig utan är ett bevis på att träningen behövs och gör nytta. Höga blodfetter, högt blodtryck och diabetes är andra kliniska riskfaktorer som står i fokus för förebyggande insatser vid benartärsjukdom och efter en genomgången hjärtinfarkt.3

OM ATEROSKLEROS

Ateroskleros är en generell sjukdom som drabbar artärväggens innersta lager och främst stora och medelstora artärer, vid diabetes är även mediaskleros i de perifera kärlen vanligt. Den utvecklas tidigt i livet, ibland redan i ungdomsåren. Sjukdomsförloppet kan var tyst i många decennier, tills de akuta sjukdomarna plötsligt uppträder, vanligen i övre medelåldern och då ofta som hjärtinfarkt, kärlkramp, benartärsjukdom eller stroke. Livsstilsförändringar, rökstopp och gångträning i kombination med läkemedelsbehandling har stor betydelse för prognosen.

Hur man mäter ankel/armindex

Att mäta ankeltrycket är enkelt och kostnadseffektivt. Ladda ner Snabbguide ankel/arm så får du tydliga instruktioner och normalvärden för ankel/ armindex. Du kan ladda ner den, tillsammans med fler guider, här.

Ladda ner material

Möter du patienter med kärlkramp?


Misstanken om benartärsjukdom är på sin plats när patienterna är över 60 år och har kärlkramp.Fråga patienter med kärlkramp om de får ont i benen när de går, men var medveten om att symtom från kärlkramp kan stoppa dem innan de får några symtom från benen. Var därför extra uppmärksam på cirkulation och pulsar i ben och fötter, mät alltid ankeltrycket så upptäcker du även dold sjukdom.3,4

DINA RÅD GÖR STOR SKILLNAD

Påminn och uppmuntra patienterna till rökstopp och regelbunden daglig gångträning som ger symtom. Var noga med att informera om att smärtan i benen inte är farlig utan är ett bevis på att träningen behövs och gör nytta. Höga blodfetter, högt blodtryck och diabetes är andra kliniska riskfaktorer som står i fokus för förebyggande insatser vid benartärsjukdom och kärlkramp.3

OM ATEROSKLEROS

Ateroskleros är en generell sjukdom som drabbar artärväggens innersta lager och främst stora och medelstora artärer, vid diabetes är även mediaskleros i de perifera kärlen vanligt. Den utvecklas tidigt i livet, ibland redan i ungdomsåren. Sjukdomsförloppet kan var tyst i många decennier, tills de akuta sjukdomarna plötsligt uppträder, vanligen i övre medelåldern och då ofta som hjärtinfarkt, kärlkramp, benartärsjukdom eller stroke. Livsstilsförändringar, rökstopp och gångträning i kombination med läkemedelsbehandling har stor betydelse för prognosen.

Hur man mäter ankel/armindex

Att mäta ankeltrycket är enkelt och kostnadseffektivt. Ladda ner Snabbguide ankel/arm så får du tydliga instruktioner och normalvärden för ankel/ armindex. Du kan ladda ner den, tillsammans med fler guider, här.

Ladda ner material

1. Sigvant B, et al. Cardiovascular outcomes in patients with peripheral arterial disease as an initial or subsequent manifestation of atherosclerotic disease: Results from a Swedish nationwide study. https://www.jvascsurg.org/article/S0741-5214(17)30393-2/fulltext

2. Sartipy F, Lundin F, Wahlberg E, Sigvant B. Cardiovascular long term outcome and prophylactic treatment patterns in peripheral arterial disease in a population-based cohort. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2019 Oct 1;5(4):310-320

3. Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL, Björck M, Brodmann M, Cohnert T et al; ESC Scientific Document Group. ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS) European Heart Journal (2018) 39, 763– 821. Eur Heart J. 2018 Mar 1;39(9):763-816

4. Viss.nu. Ankeltrycksmätning https://viss.nu/kunskapsstod/bilagor/ ankeltrycksmatning---ankel-armindex

5. Anand, S et al. The Lancet, 391(10117):219-229. DOI: https:// doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32409-1

6. https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/diabetesfoten