Benartärsjukdom kommer sällan ensam

FRÅGAR DU DINA PATIENTER OM DE FÅR ONT I BENEN VID GÅNG?

Tidig upptäckt och behandling av benartärsjukdom minskar risken för kardiovaskulär död och amputationer.1-3 Att mäta ankeltrycket och räkna ut ankel/armindex är enkelt, kostnadseffektivt och icke-invasivt.3,4 Ställ alltid frågan om bensmärta och mät alltid ankeltrycket så upptäcker du även dold sjukdom.3,4

SNABBDIAGNOS I TRE STEG

De tre viktiga stegen för korrekt diagnos finns enkelt och överskådligt samlade i Snabbdiagnos. Du kan ladda ner den, tillsammans med fler guider, här. 

Ladda ner material

OPTIMAL BEHANDLING ÄR VIKTIGT

Patienter med benartärsjukdom har hög risk för svår ischemi, gangrän, amputation och för kardiovaskulär händelse och död. Behandling med lågdos NOAK indicerad vid benartärsjukdom och högrisk för ischemiska händelser i kombination med trombocythämmare minskade risken för amputation, allvarlig kardiovaskulär händelse och död jämfört med enbart trombocythämmare, det totala antalet blödningar ökade, men inte de kritiska eller dödliga blödningarna.3,5

Fråga alltid

Åtta snabba frågor vid misstanke om benartärsjukdom. Du kan ladda ner dem, tillsammans med fler guider, här.

Ladda ner material

UNDERDIAGNOSTISERAT OCH HÖG RISK

Benartärsjukdom är ett underdiagnostiserat tillstånd. En svensk populationsstudie av 5 000 individer i ålder 60–90 år visar att 11% har benartärsjukdom utan att veta om det.2

Misstanken om benartärsjukdom är på sin plats när patienterna är över 60 år och om de har diabetes, hypertoni eller hyperlipidemi, är rökare eller har haft någon hjärt-kärlhändelse.3

En svensk studie visade att personer med benartärsjukdom som gav symtom, hade dubbelt så hög risk för kardiovaskulär död, jämfört med personer utan benartärsjukdom.2

Alt tag

Mer information för dig som är läkare

Klicka här

Alt tag

Mer information för dig som är sjuksköterska

Klicka här

1. Sigvant B, et al. Cardiovascular outcomes in patients with peripheral arterial disease as an initial or subsequent manifestation of atherosclerotic disease: Results from a Swedish nationwide study. https://www.jvascsurg.org/article/S0741-5214(17)30393-2/fulltext

 

2. Sartipy F, Lundin F, Wahlberg E, Sigvant B. Cardiovascular long term outcome and prophylactic treatment patterns in peripheral arterial disease in a population-based cohort. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2019 Oct 1;5(4):310-320

 

3. Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL, Björck M, Brodmann M, Cohnert T et al; ESC Scientific Document Group. ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS) European Heart Journal (2018) 39, 763– 821. Eur Heart J. 2018 Mar 1;39(9):763-816

4. Viss.nu. Ankeltrycksmätning https://viss.nu/kunskapsstod/bilagor/
ankeltrycksmatning---ankel-armindex

 

5. Anand, S et al. The Lancet, 391(10117):219-229. DOI: https://
doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32409-1

 

6. https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/diabetesfoten