För dig som är läkare

Alt tag

OPTIMERA BEHANDLINGEN

Patienter med symtomgivande benartärsjukdom bör behandlas med trombocythämmare, alternativt lågdos NOAK indicerad vid benartärsjukdom och högrisk för ischemiska händelser i kombination med trombocythämmare som tillägg till behanding av andra riskfaktorer och livsstilsåtgärder.3,5

INFORMERA

Var tydlig med att informera patienten om att smärtan i benet vid gångträning inte är farlig, utan ett bevis på att träningen behövs och gör nytta.

MOTIVERA

Påminn och uppmuntra patienterna till rökstopp och regelbunden daglig gångträning som ger symtom. Sträva alltid efter att nå behandlingsmålen för diabetes, hypertoni, hyperlipidemi och erbjud hjälp att sluta röka när det behövs.3

NÅ BEHANDLINGSMÅLEN

Alla patienter med perifer benartärsjukdom bör behandlas med statin eller annan lipidsänkare. Behandlingsmål enligt europeiska riktlinjer är LDL <1,4 mmol/l och enligt svenska riktlinjer <1,8 mmol/l.3

Vid diabetes är behandlingsmålet optimal metabol kontroll. HbA1c bör vara <52 mmol/mol eller så bra som möjligt. Överväg perorala diabetesläkemedel som har kardioprotektiva egenskaper som behandlings-alternativ. Insulinbehandling kan krävas. För god nutrition, kan ibland näringstillskott behövas.3

Blodtryck ska behandlas även vid perifer benartär-sjukdom, alla grupper av blodtryckssänkande läkemedel kan användas. ACE-hämmare och angiotensinreceptorhämmare är bra val, som vid symtomatisk benartärsjukdom även kan påverka gångförmågan positivt. Behandlingsmål enligt europeiska riktlinjer 130/80 mmHg och enligt svenska riktlinjer <140/90 mmHg.3

Snabbdiagnos i tre steg

De tre viktiga stegen för korrekt diagnos finns enkelt och överskådligt samlade i Snabbdiagnos. Du kan ladda ner den, tillsammans med fler guider, här.

Ladda ner material

 

1. Sigvant B, et al. Cardiovascular outcomes in patients with peripheral arterial disease as an initial or subsequent manifestation of atherosclerotic disease: Results from a Swedish nationwide study. https://www.jvascsurg.org/article/S0741-5214(17)30393-2/fulltext

2. Sartipy F, Lundin F, Wahlberg E, Sigvant B. Cardiovascular long term outcome and prophylactic treatment patterns in peripheral arterial disease in a population-based cohort. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2019 Oct 1;5(4):310-320

3. Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL, Björck M, Brodmann M, Cohnert T et al; ESC Scientific Document Group. ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS) European Heart Journal (2018) 39, 763– 821. Eur Heart J. 2018 Mar 1;39(9):763-816

4. Viss.nu. Ankeltrycksmätning https://viss.nu/kunskapsstod/bilagor/ ankeltrycksmatning---ankel-armindex

5. Anand, S et al. The Lancet, 391(10117):219-229. DOI: https:// doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32409-1

6. https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/diabetesfoten