Registreringsstudier för EYLEA® (aflibercept)

EYLEA® är godkänt för behandling av våt AMD, DME, CRVO, BRVO och mCNV1*. Se nedan för att ta del av studierna som ligger till grund för godkännandet av dessa indikationer, samt andra viktiga studier vid dessa indikationer.

*neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), nedsatt syn till följd av makulaödem sekundärt till retinal venocklusion (RVO) (grenvensocklusioneller centralvensocklusion) nedsatt syn till följd av diabetiskamakulaödem (DME) nedsatt syn till följd av myopisk koroidal neovaskularisering (myopisk CNV).

Se videoklipp

Ladda ner material

Eylea nAMD VIEW 96 w

Till vårdpersonal

Eylea nAMD VIEW. Ladda ner (PDF).

PDF
Eylea nAMD ALTAIR 96 w

Till vårdpersonal

Eylea nAMD ALTAIR. Ladda ner (PDF).

PDF
Eylea mCNV MYRROR

Till vårdpersonal

Eylea nCNV MYRROR. Ladda ner (PDF).

PDF
Eylea DME VIVID VISTA

Till vårdpersonal

Eylea DME VIVID VISTA. Ladda ner (PDF).

PDF
Eylea CRVO Galileo

Till vårdpersonal

Eylea CRVO Galileo. Ladda ner (PDF).

PDF
Eylea CRVO Copernicus

Till vårdpersonal

Eylea CRVO Copernicus. Ladda ner (PDF).

PDF
Eylea BRVO VIBRANT

Till vårdpersonal

Eylea BRVO VIBRANT. Ladda ner (PDF).

PDF

Referenslista