Material
till förskrivare
inom hjärtsvikt

Resurser för sjukvårdspersonal

Alt tag

Victoria-studien

Denna broschyr handlar om försämring av hjärtsvikt (HFrEF) och inkluderar data från Victoria-studien och fakta kring Verquvo.

Ladda ner här

Alt tag

Doseringsguide

Ett behandlingsalternativ för dina patienter med förvärrad hjärtsvikt.

Ladda ner här

Alt tag

Patientinformation

Vad är hjärtsvikt och vad kan du göra för att stödja din hjärtsviktsbehandling?

Ladda ner här