Har åldern betydelse för val av preventivmetod?

Unga har en högre fertilitet

Unga har en högre fertilitet och vill de skydda sig mot en oönskad graviditet så kan långverkande metoder vara att föredra.

Unga kan ha svårare att komma ihåg att ta tex ett piller varje dag.1 En långverkande metod kräver inget dagligt kom-ihåg.
 

Unga kan också använda hormonspiral

Tidigare rekommenderades inte spiral till yngre (de som inte fött barn). Troligtvis var man rädd efter en kopparspiralskandal (Dalkon Shields) som orsakade dödsfall och fertilitetsproblem hos användare  i Amerika under 70-talet.

Men dagens spiraler har inte multifilamenttrådar som Dalkon Shield hade utan dagens spiraler har en helt annan typ av trådar (monofilament), men myten lever kvar hos en del.

Läkemedelsverket uppdaterade sina riktlinjer 2014, och då kom även spiral att rekommenderas som ett möjligt förstahandsval till unga.2 Vi kan bara hoppas att myten, om att unga inte ska ha spiral, försvinner vartefter åren går.

 

Varför är hormonspiral ett bra alternativ även till yngre?

Hormonspiral är en av de metoder som har högst preventiv effekt. Pearl Index ligger en bra bit under 1, och det är ingen skillnad vid typisk eller perfekt användning.3

Tidigare var det de som var mest fertila, dvs unga, som använde det minst effektiva preventivmedlen, och de äldre som var minst fertila använde de metoder som var mest effektiva4 - det är inte logiskt.

Idag rekommenderas hormonspiral även till unga och användningen har ökat bland dem.

 

Vill inte ha en spiral för att hon kanske vill ha barn?

Ibland får man höra att någon inte vill ha en spiral för att hen kanske vill ha barn.

Barn är ett stort beslut i livet och då hinner man boka ett besök för uttag. En spiral som kan sitta i upp till 8 år kan ju tas ut när som helst, och man kan bli gravid redan i nästa cykel.

Idag är medelåldern för förstföderskor ca 30 år, detta innebär att det är många år som man behöver skydda sig mot en oönskad graviditet.

En hormonspiral kan vara ett bra alternativ.

 

Ett preventivmedel måste användas på rätt sätt

Det viktigaste för att ett preventivmedel ska fungera är att det användes på rätt sätt.

Ett mini-piller som inte tas varje dag, eller p-piller som tas ibland och en kondom som inte används korrekt, ger en falsk trygghet.

Unga har hög fertilitet och kan ha svårare att konsekvent använda metoder som är beroende av en regelbunden livsstil och dagligt “kom-ihåg”.1 De är därför ofta i behov av en effektiv och gärna långverkande preventivmetod.1

Det är viktigt att du som förskrivare försöker ta reda på vad som personen troligtvis kommer att bli mest nöjd med. Det är svårt att veta om alla talar sanning när de säger att de alltid kommer ihåg att ta sitt piller eller att de använder kondom under hela samlaget.

Berätta att en kondom kan vara svår att använda eftersom den måste sitta på under hela samlaget och att många andra glömmer ett piller ibland.

Ställ gärna frågan, - Gör du också det?

 

Använd effektivitetsplanschen i din rådgivning och diskutera typisk användning och perfekt användning - det skiljer sig mellan metoderna.3

 

Skydd mot könssjukdom 

Det kan också vara bra att diskutera kondom som ett komplement till annat mer effektivt preventivmedel eftersom det är ett bra skydd mot könssjukdom (det enda skyddet) men ett mindre bra skydd mot oönskad graviditet.

Många har en övertro på kondom som skydd för oönskad graviditet.

Den som vill ha en låg hormondos kan lockas av ett minipiller, men då är det viktigt för användaren att förstå att det inte har så bra glömskemarginal och kanske istället föreslå en lågdosspiral - som dessutom har en mycket lägre hormondos och mycket högre preventiv effekt än minipiller.

 

Hormonspiral verkar i huvudsak lokalt och passar även de med högt BMI

Hormonspiral kan användas av de med BMI över 30, till vilka man inte rekommenderar kombinerade p-piller.1 Vi ser idag ganska många unga  med BMI över 30.

Hormonspiralen verkar huvudsakligen lokalt, vilket gör att hormondosen i kroppen är låg. Vi vet att många unga idag är oroliga för hormoner och vill vara så naturliga som möjligt.

Med hormonspiral behåller de flesta användare sin naturliga cykel.

 

Hormonspiral - ett östrogenfritt alternativ

Många vill värnar om miljön i sina val. Etinylöstradiol bryts inte ned i naturen. Hormonspiral är östrogenfritt och innehåller en låg dos gestagen (gulkroppshormon), vilket bara ger en liten mängd hormon som utsöndras via urinen.

Eftersom hormonspiralen inte innehåller östrogen har man inget förhöjd risk för blodpropp, vilket många användare är oroliga för. Spiral innehåller enbart gulkroppshormonet levonorgestel.

Bayer arbetar aktivt med att förbättra miljön i fabriken i Åbo, Finland. År 2030 kommer fabriken att vara helt CO2-neutral. Idag är all el fossilfri och man strävar också efter att minska utsläppen vid transporterna.

Mängden hormon som kapseln är laddad med varierar. Mirena® innehåller 52 mg levonorgestrel och kan sitta i maximalt 8 år, Kyleena® innehåller 19,5 mg levonorgestrel och kan sitta i maximalt 5 år, och Jaydess® innehåller 13,5 mg levonorgestrel och kan sitta i maximalt 3 år.

 

Hög följsamhet med spiral

Spiral är enkelt att använda - väl efter insättningen sitter den där den sitter och följer med dit man går. Det finns ingen risk att glömma att ta med den om man reser bort, och man behöver inte passa någon tid för intag.

Det enda man behöver tänka på är att den behöver bytas efter 3, 5 eller 8 år beroende på vilken spiral man har.

Har hon laddat ner appen MinSpiral så kan man ställa in en SMS påminnelse då det är dags.
 

Högkostnadsskyddet gör spiral till ett billigt alternativ

Alla hormonspiraler ingår i högkostnadsskyddet i Sverige och preventivmedel som ingår i högkostnadsskyddet är helt gratis för alla upp till 21 år.

Mellan 21 och 26 år är preventivmedel subventionerade (i vissa regioner fortsatt gratis, andra får betala 100 SEK).

Efter 26 år ingår de flesta preventivmedel i högkostnadsskyddet, vilket gör att man aldrig betalar mer än 2350 SEK för alla läkemedel under ett helt år.

Man betalar inte heller någon avgift för att få en spiral insatt på en ungdomsmottagning eller barnmorskemottagning.

En spiral har kanske en hög initial kostnad för användare över 26 år men utslaget på 3, 5 eller 8 år är det över tid billigare än de flesta p-piller.

 

Referenser

Kyleena®, intrauterint inlägg, 19,5 mg levonorgestrel. Indikation: Antikonception i upp till 5 år. Biverkningar: Huvudvärk, buk/bäckensmärta, acne/fet hy och förändringar i blödningsmönstret. Varningar/försiktighet: Kyleena bör användas med försiktighet eller avlägsnas, efter konsultation med specialist, om något av följande tillstånd föreligger eller uppstår för första gången: mycket svår huvudvärk, gulsot, fokal migrän med asymmetriskt synbortfall, högt blodtryck, stroke eller hjärtinfarkt. Kvinnor som överväger att låta sätta in en Kyleena ska informeras om tecken och symtom på perforation samt på risken för ektopisk graviditet. Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar eller depressiva symtom. Före förskrivning, vänligen läs produktresumé på fass.se  Antikonceptionellt medel G02BA03. Rx. F. För mer info och pris, se www.fass.se  SPC april 2023
MA-KYL-SE-0007-2 

 

Mirena®, intrauterint inlägg , levonorgestrel 20 µg/24 timmar. Indikation: Antikonception i upp till 8 år. Idiopatisk menorragi och skydd mot endometriehyperplasi under pågående substitutionsbehandling med östrogen i upp till 5 år. Biverkningar: Huvudvärk, humörförändringar, acne och blödningsstörningar. Besvären är ofta lindriga och försvinner efter några månaders användning. Varningar/försiktighet: Mirena bör användas med försiktighet eller avlägsnas, efter konsultation med specialist, om något av följande tillstånd föreligger eller uppstår för första gången: mycket svår huvudvärk, fokal migrän med asymmetriskt synbortfall, gulsot, högt blodtryck, stroke eller hjärtinfarkt. Vid diagnos av bröstcancer bör uttag av Mirena övervägas. Kvinnor som överväger att låta sätta in en Mirena bör informeras om tecken och symtom samt på risken för ektopisk graviditet. Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar och depressiva symtom. Före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se Antikonceptionellt medel G02BA03. Rx. F. För mer info och pris, se www.fass.se SPC april 2023
MA-MIR-SE-0002-2 

 

Jaydess®, intrauterint inlägg, 13,5 mg levonorgestrel
Indikation: Antikonception. Biverkningar: Huvudvärk, buk/bäckensmärta, acne/fet hy och förändringar i blödnings-mönstret. Varningar/försiktighet: Jaydess bör användas med försiktighet eller avlägsnas, efter konsultation med specialist, om något av följande tillstånd föreligger eller uppstår för första gången: mycket svår huvudvärk, fokal migrän med asymmetriskt synbortfall, gulsot, högt blodtryck, stroke eller hjärtinfarkt. Kvinnor som överväger att låta sätta in en Jaydess bör informeras om tecken och symtom samt på risken för ektopisk graviditet. Till kvinnor som inte fött barn är Jaydess inte ett förstahandsval eftersom den kliniska erfarenheten är begränsad. Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar och depressiva symtom. Före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se Antikonceptionellt medel G02BA03. Rx. F. För mer info och pris, se www.fass.se SPC april 2023
MA-JAY-SE-0001-2 

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket
 

Boka möte med produktspecialist

Behöver du hjälp? Använd vårt bokningssystem för att boka ett onlinemöte med en av våra produktspecialister inom kvinnohälsa eller hitta en tid då du vill träffas för lunch eller ha besök på kliniken.

Boka möte här