Så rådger du det rätta preventivmedlet

Vilket preventivmedel är rätt för just hen?

Många gånger vet de som söker för att få ett preventivmedel exakt vad de vill ha - eftersom deras kompis har just det. - Men det är inte säkert att det passar lika bra.

Hur ska du som rådgivare rådge att välja det preventivmedel som passar just hen och inte kompisen?

De som får en metod som de trivs med fortsätter med den1 och får det skydd mot oönskad graviditet som de önskar.

 

Olika metoder LARC och SARC

Det finns många olika preventivmetoder att välja på. Både långverkande metoder (spiral, stav) och kortverkande metoder (piller, plåster, ring och spruta).

Långverkande metoder kan sitta i 3-8 år medan kortverkande behöver tas/bytas varje dag, vecka, månad eller kvartal beroende på metod. Det kan för en del vara svårt att komma ihåg.

Båda långverkande och kortverkande metoder finns med och utan hormoner.

 

Före 2014 skulle alla börja med p-piller – men så är det inte längre

Innan Läkemedelsverket kom med de senaste uppdaterade rekommendationerna 2014, skulle alla som önskade prevention börja på ett levonorgestrelbaserat p-piller.

Men 2014 uppdaterade Läkemedelsverket sina rekommendationer2 och användarens behov skulle styra valet, och man rekommenderade långverkande preventivmedel i högre utsträckning.

Långverkande preventivmedel såsom stav och spiral har en större preventiv effekt än tex p-piller vilket passar bra till de yngre som har högre fertilitet.3

Hormonspiral har också visat sig ha en hög nöjdhet bland sina användare. 70% av de som fick en spiral var nöjda med sitt val visade en studie där de två långverkande metoderna (spiral och stav) jämfördes.

Det var endast 58% i gruppen som fick stav som var nöjda med sitt val.4

 

Förstå användarens behov genom att ställa rätt frågor

Oavsett om de kommer för första gången eller om de ska förnya sitt recept, bör man ställa dessa tre frågor, då livssituationen kan ha ändrats sedan sist.

Man väljer kanske inte en metod som man fortsätter med hela livet. Att börja med kortverkande preventivmedel är idag vanligt men så behöver det inte vara. Med åren föredrar fler kvinnor oftare långverkande metoder.5

 

- Vill du ha barn någon gång och i så fall när?

Detta hjälper dig att förstå om hon behöver ett lång- eller kortverkande preventivmedel.

Om hen vill ha barn inom 1 år så kan p-piller eller p-ring passa, men om hen vill vänta längre kan en långverkande metod vara ett bättre alternativ.

 

- Om du blir gravid idag, vad skulle du göra då?

Om svaret på den frågan är ett entydigt - "Det skulle vare en katastrof", eller - "Jag skulle göra en abort", så hjälper det dig som rådgivare att titta överst på effektivitetsplanschen3 och föreslå något med hög preventiv effekt.

 

- Använder du p-piller och kommer du ihåg att ta dem?

Detta kan vara en bra fråga för att se om p-piller är ett alternativ, eller inte.

Risken är att hen inte vill "avslöja" att hen glömmer, utan vill vara duktig - ett alternativ kan vara att i stället fråga:

 

- Alla glömmer, hur ofta glömmer du att ta dina p-piller?

Vi vet att det är många som glömmer ta sina piller6 och även om kombinerade piller har en bra glömske-marginal, speciellt om man tar dem kontinuerligt så ska recept förnyas och kommas ihåg.

Ett glömt piller kan också orsaka oro hos användaren. En långverkande metod kan vara ett alternativ till den som ofta glömmer.

 

 

Andra faktorer som kan vara viktiga i valet av preventivmedel

Är blödningar viktiga?

Vill hen blöda mindre, eller bör hen blöda mindre p.g.a. låga blodvärden?

Alla hormonella preventivmedel påverkar blödningarna och alla hormonspiraler ger för de flesta mindre blödning.7

Om man fått en hormonspiral från Bayer och är nyfiken på sitt kommande blödningsmönster kan man kostnadsfritt ladda ner en app som heter MinSpiral, denna hjälper användaren att så småningom kunna förutse sitt blödningsmönster.

Appen svarar också på en massa olika frågor som man kan ha i början, då man fått en hormonspiral. Appen laddas ner från App-store eller Google Play och du som förskrivare förser användarna med en kod så att de kan logga in i appen.

Kontakta Bayer om du vill ha information om appen och koderna.

 

Ger hen uttryck för en hormonrädsla?

Vi vet också att många har frågor kring hormoner. Fråga vidare vad hen är rädd för och undervisa hen. Om rädslan för hormoner är stor, diskutera hormonspiralerna med låg hormondos eller kopparspiral.

Bayer har också en liten broschyr “Hormoner - vad de är och vad de gör?” som förklarar detta med hormoner på ett pedagogiskt och enkelt sätt (kontakta din lokala Bayer-representant).

 

Vill inte ha någonting i kroppen

- Fråga vidare. Varför vill du inte ha något i kroppen? P-piller går in i kroppen, P-staven sitter i armen, P-ringen sitter i slidan och spiralen sitter i livmodern.

Vad är du rädd för? Ta dig tid att förklara. Spiralen sitter i ett naturligt hålrum och förhindrar att en graviditet kan ske - just där. Smart va?

 

Är rädd för biverkningar

Informera om möjliga biverkningar och förklara nytta/risk med läkemedel så att de är förberedda när de läser bipacksedeln och det som står på Patient-FASS.

Informera även om produkternas fördelar, berätta gärna om de positiva hälsoeffekterna som hormonella preventivmedel kan ha, läs mer i Praktisk Preventivmedelsguide. Berätta också hur nöjda användarna är med långverkande metoder och att de flesta fortsätter med dem.1

 

Är rädd för att det gör ont och tar lång tid att sätta spiral

Att sätta in en spiral går fort, ett par minuter, det som kan ta tid är att förbereda inför insättningen.

Det går enklare och snabbare med en välinformerad patient. De flesta upplever mild-måttlig smärta som är övergående. I en klinisk studie har användare rapporterat mindre smärta med en tunnare införare.7

Be dem ladda ner appen MinSpiral innan insättningen och använd dig av allt material som Bayer har som förklarar vad som kommer att ske. Ladda ner material här.

Om patienten får en spiral så finns oftast ingen anledning att komma åter förrän efter 3, 5 eller 8 år, beroende på vilken spiral de fått.

Det sparar tid, både för använadren och för er på kliniken.

 

Tycker spiral verkar dyrt

Kom ihåg att vi i Sverige har en bra subvention av preventivmedel.

Alla hormonspiraler ingår i högkostnadsskyddet och preventivmedel som ingår i högkostnadsskyddet är helt gratis för alla upp till 21 år.

I vissa regioner är det till och med gratis upp till 26 år och efter det ingår det flesta metoder i högkostnadsskyddet.

En spiral har kanske en hög initial kostnad för de över 26 år men utslaget på 3, 5 eller 8 år, är det över tid billigare än de flesta p-piller.

 

Prev-test innan besöket

Uppmana också alla att göra testet "Vilken är min metod" som finns på mittpreventivmedel.se

Prev-testet har 5 frågor och utifrån de svar som de ger, så räknar en algoritm ut vilka preventivmetoder som kan passa bäst - det kan vara en bra utgångspunkt för en fortsatt diskussion.

Gör testet här

Referenser

  • Peipert JF, et al. Obstet Gynecol 2011;117:1105-13 Return to content
  • Information från Läkemedelsverket 2:2014 Return to content
  • Trussell J, Contraception 2011;83:397-404 Return to content
  • Apter D, Briggs P, Tuppurainen M, et al. A 12-month multicenter, randomized study comparing the levonorgestrel intrauterine system with the etonogestrel subdermal implant. Contraception 2015;VOL.106(NO.1):151-157e5 Return to content
  • http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel Return to content
  • Potter L, Oakley D, de Leon-Wong E, et al. Measuring Compliance Among Oral Contraceptive Users. Fam Plann Perspect 1996;28:154–58 Return to content
  • Gemzell-Danielsson K, Schellschmidt I, Apter D, A randomized, phase II study describing the efficacy, bleeding profile, and safety of two low-dose levonorgestrel-releasing intrauterine contraceptive systems and Mirena. Fertil Steril 2012:97:616-22 Return to content

Boka möte med produktspecialist

Behöver du hjälp? Använd vårt bokningssystem för att boka ett onlinemöte med en av våra produktspecialister inom kvinnohälsa eller hitta en tid då du vill träffas för lunch eller ha besök på kliniken.

Boka möte här