Kvinnohälsa

Preventiv­medel för den moderna kvinnan

Långverkande preventivmedel.
99% preventiv effekt1

Långverkande preventivmedel som t.ex. koppar- och hormonspiral ger ett mycket högt graviditetsskydd under hela användningstiden. Båda metoderna kan vara ett förstahandsalternativ till de flesta kvinnor som önskar en långverkande reversibel preventivmetod.2

Jämför effekten av olika preventivmedel

4 enkla steg vid preventiv­medels­rådgivning

4 steg

 

LOWE-studien visar att strukturerad preventivmedelsrådgivning leder till ökad användning av långverkande preventivmedel.

 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 

Hör Niklas Envall, Barnmorska, PhD och lektor på Högskolan Dalarna, berätta varför LOWE-studien behövs.

 

Mirena (levonorgestrel 20 µg/dygn).
30 år på på svenska marknaden

Nu godkänt för användning som preventivmedel i upp till 8 år.

Läs artikel om utvecklingen av Mirena – 30 år i Sverige!

Läs artikel här

Mirena är godkänd som preventivmedel i 8 år

Bayer har tre hormonspiraler. Här kan du se likheter och skillnader mellan Mirena, Kyleena och Jaydess.

 

Se likheter och skillnader här

Boka möte med produktspecialist

Behöver du hjälp? Använd vårt bokningssystem för att boka ett onlinemöte med en av våra produktspecialister inom kvinnohälsa eller hitta en tid då du vill träffas för lunch eller ha besök på kliniken.

Boka möte här

Kvinnohälsas tjänster för dig

ung kvinna hos barnmorska

Misslyckad insättning av hormonspiral?

Som barnmorska eller gynekolog kan du ansöka om ersättningsspiral, Mirena®, Kyleena® och Jaydess®, om insättningen misslyckas.

Hitta ersättningsblanketten här
broschyrer från Bayer kvinnohälsa

Ladda ner material från Bayer Kvinnohälsa

Ladda ner information om våra hormonspiraler, patientinformationer, preventivmedel i allmänhet och annan användbar information för dina patienter.

Se broschyrer
ung kvinna hos barnmorska

Vill du ha spiralinsättnings-träning?

Bayer erbjuder gratis spiralinsättningsträning. Träning utförs på underlivsmodeller av Bayerpersonal med kunskap om de olika stegen med EVO-insättare.

Läs mer och beställ

Vi håller dig uppdaterad

Önskar du ta del av inbjudningar till webinar, produktinformation, samt annan relevant information från Bayer?

Registrera dig nu

illustration nyhetsbrev

Gå med i vår grupp på Facebook

Gå med i vår stängda grupp "Barnmorska – hälsa & prevention" på Facebook för barnmorskor och gynekologer som arbetar med preventivmedels­rådgivning. Här får du löpande information och kan delta i konversationen med kollegor.

Gå med här

illustration

Kyleena - upp till 5 år

Kyleena är ett långverkande preventivmedel för fertila kvinnor i alla åldrar. Hormonspiralen har en låg hormondos.1 Den har den minsta T-kroppen och det tunnaste insättningsröret av hormoinspiraler på marknaden.3

Referenser

Kyleena®, intrauterint inlägg, 19,5 mg levonorgestrel. Indikation: Antikonception i upp till 5 år. Biverkningar: Huvudvärk, buk/bäckensmärta, acne/fet hy och förändringar i blödningsmönstret. Varningar/försiktighet: Kyleena bör användas med försiktighet eller avlägsnas, efter konsultation med specialist, om något av följande tillstånd föreligger eller uppstår för första gången: mycket svår huvudvärk, gulsot, fokal migrän med asymmetriskt synbortfall, högt blodtryck, stroke eller hjärtinfarkt. Kvinnor som överväger att låta sätta in en Kyleena ska informeras om tecken och symtom på perforation samt på risken för ektopisk graviditet. Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar eller depressiva symtom. Före förskrivning, vänligen läs produktresumé på fass.se  Antikonceptionellt medel G02BA03. Rx. F. För mer info och pris, se www.fass.se  SPC april 2023
MA-KYL-SE-0007-2 

 

Mirena®, intrauterint inlägg , levonorgestrel 20 µg/24 timmar. Indikation: Antikonception i upp till 8 år. Idiopatisk menorragi och skydd mot endometriehyperplasi under pågående substitutionsbehandling med östrogen i upp till 5 år. Biverkningar: Huvudvärk, humörförändringar, acne och blödningsstörningar. Besvären är ofta lindriga och försvinner efter några månaders användning. Varningar/försiktighet: Mirena bör användas med försiktighet eller avlägsnas, efter konsultation med specialist, om något av följande tillstånd föreligger eller uppstår för första gången: mycket svår huvudvärk, fokal migrän med asymmetriskt synbortfall, gulsot, högt blodtryck, stroke eller hjärtinfarkt. Vid diagnos av bröstcancer bör uttag av Mirena övervägas. Kvinnor som överväger att låta sätta in en Mirena bör informeras om tecken och symtom samt på risken för ektopisk graviditet. Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar och depressiva symtom. Före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se Antikonceptionellt medel G02BA03. Rx. F. För mer info och pris, se www.fass.se SPC april 2023
MA-MIR-SE-0002-2 

 

Jaydess®, intrauterint inlägg, 13,5 mg levonorgestrel
Indikation: Antikonception. Biverkningar: Huvudvärk, buk/bäckensmärta, acne/fet hy och förändringar i blödnings-mönstret. Varningar/försiktighet: Jaydess bör användas med försiktighet eller avlägsnas, efter konsultation med specialist, om något av följande tillstånd föreligger eller uppstår för första gången: mycket svår huvudvärk, fokal migrän med asymmetriskt synbortfall, gulsot, högt blodtryck, stroke eller hjärtinfarkt. Kvinnor som överväger att låta sätta in en Jaydess bör informeras om tecken och symtom samt på risken för ektopisk graviditet. Till kvinnor som inte fött barn är Jaydess inte ett förstahandsval eftersom den kliniska erfarenheten är begränsad. Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar och depressiva symtom. Före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se Antikonceptionellt medel G02BA03. Rx. F. För mer info och pris, se www.fass.se SPC april 2023
MA-JAY-SE-0001-2 

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket