Kan Kyleena® hormonspiral (levonorgestrel) passa för henne?

3 av 4 föredrar en metod som ger >99% graviditetsskydd1

Nästan hälften föredrar en metod utan dagligt kom-ihåg1

Nästan hälften föredrar en låg hormondos1

 

För dessa kvinnor kan långtidsverkande preventivmedel vara en bra lösning.

3 VIKTIGA FRÅGOR

ATT FRÅGA EN KVINNA SOM KOMMER TILL

PREVENTIVMEDELSRÅDGIVNING:

 

1. Om du någonsin önskar barn, när planerar du att bli gravid?

2. Hur viktigt är det att du INTE blir gravid förrän då?

3. Hur många gånger har du glömt ta ditt piller de senaste 3 månaderna?

3 VIKTIGA FRÅGOR

ATT FRÅGA EN KVINNA SOM KOMMER TILL

PREVENTIVMEDELS­RÅDGIVNING:

 

1. Om du någonsin önskar barn, när planerar du att bli gravid?

2. Hur viktigt är det att du INTE blir gravid förrän då?

3. Hur många gånger har du glömt ta ditt piller de senaste 3 månaderna?

Ung kvinna

Vad är skillnaden mellan hormonspiraler från Bayer? Vilken spiral till vilka kvinnor?

 JAYDESS®2KYLEENA®3MIRENA®4
IndikationAntikonception upp till 3 årAntikonception upp till 5 årAntikonception upp till 8 år
Pearl Index år 1 (effektivitet)0,410,160,21
Total mängd levonorgestrel (LNG)13,5 mg19,5 mg52,0 mg
Medelutsöndring LNG in vivo under 3, 5 och 6 år6 μg/dygn9 μg/dygn13 μg/dygn
Amenorré efter 3 respektive 5 år12 %23 %34 %
T-skellettets storlek628 mm x 30 mm28 mm x 30 mm32 mm x 32 mm
Insättningsrörets diameter63,8 mm3,8 mm4,4 mm
Monofilamenttrådens färgBrunBlåBrun
Differentiering vid ultraljud: silverringFörbättrad synlighet vid ultraljudFörbättrad synlighet vid ultraljud-

Efter uttag av Jaydess®, Kyleena®, och Mirena®, återgår kvinnorna till normal fertilitet.2-4

Pratbubblor

Gå med i vår grupp på Facebook

Gå med i vår stängda grupp "Barnmorska – hälsa & prevention" på Facebook för barnmorskor och gynekologer som arbetar med pre­ven­tiv­medels­rådgivning. Här får du löpande information och kan delta i konversationen med kollegor.

Mer om Kyleena

Referenslista

  • Mansour D. International survey to assess women’s attitudes regarding choice of daily versus nondaily female hormonal contraception. International Journal of women’s Health 2014;6:367-75. Return to content
  • Jaydess SPC 2023-04-28 Return to content
  • Kyleena SPC 2023-04-28 Return to content
  • Mirena SPC 2023-04-28 Return to content
  • Trussel J. Contraceptive failure in the United States. Contraception 2011;83:397-404 Return to content
  • Gemzell-Danielsson K, Apter D, Hauck B, et al. The Effect of Age, Parity and Body Mass Index on the Efficacy, Safety, Placement and User Satisfaction Associated With Two Low-Dose Levonorgestrel Intrauterine Contraceptive Systems: Subgroup Analyses of Data From a Phase III Trial. PLOS ONE DOI:10.1371/journal.pone.0135309 September 17, 2015 Return to content
  • Gemzell-Danielsson K, Schellschmidt I, Apter D, A randomized, phase II study describing the efficacy, bleeding profile, and safety of two low-dose levonorgestrel-releasing intrauterine contraceptive systems and Mirena. Fertil Steril 2012;97:616-22. Return to content

Kyleena®, intrauterint inlägg, 19,5 mg levonorgestrel. Indikation: Antikonception i upp till 5 år. Biverkningar: Huvudvärk, buk/bäckensmärta, acne/fet hy och förändringar i blödningsmönstret. Varningar/försiktighet: Kyleena bör användas med försiktighet eller avlägsnas, efter konsultation med specialist, om något av följande tillstånd föreligger eller uppstår för första gången: mycket svår huvudvärk, gulsot, fokal migrän med asymmetriskt synbortfall, högt blodtryck, stroke eller hjärtinfarkt. Kvinnor som överväger att låta sätta in en Kyleena ska informeras om tecken och symtom på perforation samt på risken för ektopisk graviditet. Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar eller depressiva symtom. Före förskrivning, vänligen läs produktresumé på fass.se  Antikonceptionellt medel G02BA03. Rx. F. För mer info och pris, se www.fass.se  SPC april 2023
MA-KYL-SE-0007-2