Anvisning för korrekt insättning och uttag av Kyleena® hormonspiral (levonorgestrel)

Vad är Kyleena?

Se en kort introduktion av Kyleena hormonspiral.

 

Se produktresumén på Fass här.

Bayers EVO-insättar

Enhands-insättning med Bayers EVO-insättare

Med Bayers EVO-insättare har Kyleena en design och insättningsteknik som tillåter enhandsgrepp. Insättningsrörets diameter är 3,8 mm.

Med Bayers EVO-insättare behövs inte lika många förberedande steg som med andra införare: trådarna har placerats inuti införarens handtag.

Kyleena hormonspiral är redan förladdad i korrekt horisontell position för insättning

Trådar är fästa inuti införarens handtag för att undvika att de trasslar in sig

Handtag och glidare på EVO-insättaren harr ergonomisk form

Centimeterskalan är synlig på båda sidor om insättningsröret

Innan du sätter in Kyleena hormonspiral

 • Undersök patienten för att bedöma storlek och position på uterus för att upptäcka eventuella tecken på akuta genitala infektioner eller andra kontraindikationer för insättning av Kyleena® och för att utesluta graviditet.
   
 • Synliggör portio med ett spekulum, och tvätta sedan omsorgsfullt cervix och vagina med lämplig antiseptisk lösning.
   
 • Vid behov, använd assistans vid insättningen. 
   
 • Fatta tag i portio med en klotång eller annan tång för att stabilisera uterus. Om uterus är retroflekterad kan det vara lämpligare att fatta tag i den bakre delen av cervix. Lätt dragning i tången kan appliceras för att räta ut cervixkanalen. Tången ska hållas kvar i sitt läge och en försiktig dragning av cervix ska bibehållas genom insättningsproceduren.

 

 • För en uterussond genom cervikalkanalen upp till fundus för att mäta teruskavitetens längd och bestämma dess riktning samt för att utesluta tecken på intrauterin abnormalitet (t.ex. septum, submukösa myom) eller ett tidigare insatt intrauterint preventivmedel som inte har avlägsnats. Skulle svårigheter uppstå, överväg en dilatation av kanalen. Om en cervikal dilatation krävs, överväg att ge smärtstillande läkemedel och/eller en paracervikal blockad.

Insättningsanvisning för korrekt införande av Kyleena

Med Bayers EVO-insättare har Kyleena® en design och insättningsteknik som tillåter enhandsgrepp.

8 steg för korrekt insättning av Kyleena hormonspiral

Kyleena ska sättas in i livmoderkaviteten inom 7 dagar efter menstruationens början

Kyleena kan också sättas in omedelbart efter en abort i första trimestern

Ta ut Kyleena i några enkla steg

Se hur Kyleena tas ut

Kyleena tas ut genom att man försiktigt drar i trådarna med en tång.

Om trådarna inte syns, och inlägget vid ultraljudsundersökning visar sig vara kvar i uteruskaviteten, kan det tas ut med en smal peang.

Det kan bli nödvändigt att vidga cervikalkanalen eller göra andra kirurgiska ingrepp.

3 steg för korrekt uttag av Kyleena

Hormonspiralen måste tas bort i slutet av det femte året

Hormonspiralen bör tas ut senast vid utgången av det femte året. Om kvinnan önskar fortsätta med samma preventivmetod, kan en ny hormonspiral sättas in omedelbart efter avlägsnandet av den tidigare hormonspiralen.

För att undvika graviditet bör hormonspiralen tas ut inom 7 dagar efter menstruationens början, förutsatt att kvinnan fortfarande har regelbundna menstruationer. Om hormonspiralen tas ut vid någon annan tidpunkt under menstruationscykeln eller om kvinnan inte har regelbunden menstruation och har haft samlag under den senaste veckan, finns risk för graviditet.

För att säkerställa kontinuerligt preventivt skydd bör en ny hormonspiral omedelbart sättas in eller så ska en alternativ preventivmetod ha börjat användas.

Efter att Kyleena® har tagits ut bör den undersökas för att säkerställa att den är intakt.

Pratbubblor

Gå med i vår grupp på Facebook

Gå med i vår stängda grupp "Barnmorska – hälsa & prevention" på Facebook för barnmorskor och gynekologer som arbetar med pre­ven­tiv­medels­rådgivning. Här får du löpande information och kan delta i konversationen med kollegor.

Kyleena®, intrauterint inlägg, 19,5 mg levonorgestrel.
Indikation: Antikonception i upp till 5 år.
Biverkningar: Huvudvärk, buk/bäckensmärta, acne/fet hy och förändringar i blödningsmönstret, cystor på äggstockarna, inflammation i yttre könsorganen eller slidan. Besvären är ofta lindriga och försvinner efter några månaders användning. Varningar/försiktighet: Kyleena bör användas med försiktighet eller avlägsnas, efter konsultation med specialist, om något av följande tillstånd föreligger eller uppstår för första gången: mycket svår huvudvärk, gulsot, fokal migrän med asymmetriskt synbortfall, högt blodtryck, stroke eller hjärtinfarkt. Kvinnor som överväger att låta sätta in en Kyleena ska informeras om tecken och symtom på perforation samt på risken för ektopisk graviditet. Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar eller depressiva symtom. Före förskrivning, vänligen läs produktresumé på fass.se  Antikonceptionellt medel G02BA03. Rx. F. För mer info och pris, se www.fass.se SPC 2022-06-22. MA-KYL-SE-0007-1 Sept 2022