Kyleena® hormonspiral (levonorgestrel) i upp till 5 år - ett långtidsverkande preventivmedel för kvinnor i fertil ålder, oavsett om de fött barn eller inte1

hand håller den lilla kyleenaen mellan tummen och pekfingret

Många kvinnor föredrar en låg hormondos2

Kyleena innehåller endast gestagenet levonorgestrel (LNG)1

Kyleena utsöndrar 9 µg LNG/dag i genomsnitt över 5 år1

Hormonkapseln innehåller totalt 19,5 mg LNG och kan sitta i upp till 5 år1

Ta reda på om Kyleena kan passa för henne

Hur fungerar
Kyleena?1

Slemmet i livmoderhalsen blir tjockt så att spermiernas passage försvåras

Tillväxten av livmoderslemhinnan minskar så den blir tunn och ofruktbar

Själva spiralen bidrar till en ogynnsam miljö för spermierna i livmoder och äggledare. Spermiernas rörelseförmåga påverkas och befruktning förhindras

Hitta fakta om Kyleena här

Kyleena på 1 minut och 49 sekunder

Kyleena är en 5-årig spiral som är en vidareutveckling av Bayers tidigare spiraler. Den har en tunn införingshylsa (3,8 mm diameter) vilket gör insättningen lätt och mindre smärtsam än införingshylsan med en diameter på 4,8 mm3.

Kyleena ger ett högt graviditetsskydd utan dagligt kom-ihåg1

En Kyleena kan ersätta 1826 dagliga p-piller som en kvinna måste ta på fem år

Pearl Index 0,16 första året1

Hur påverkas blödningen av Kyleena?1

Kyleena orsakar förändringar i blödningsmönstret och med tiden ökar frekvensen av amenorré och oligomenorré.

Ovulationen och östradiolnivåerna bibehålls. Även när användaren har amenorré1

Kyleena påverkar inte framtida fertilitet eller amning

Efter uttaget återgår kvinnans fertilitet till normal5

Bröstmjölkens kvalitet eller mängd påverkas inte5

Läs fakta om Kyleena här

Kyleena forpakning

Kyleena är en 5-årig spiral som är en vidareutveckling av Bayers tidigare spiraler. Den har ett tunt insättningsrör (3,8 mm diameter) vilket gör insättningen lätt och mindre smärtsam än insättningsrör med en diameter på 4,8 mm3

Cervixkanalen är i allmänhet smalare hos kvinnor som inte har fött barn, men också kvinnor som har fött kan ha en smal cervixkanal. Därför kan Kyleena (mindre spiral och mindre insättningsrör) vara bättre lämpad för kvinnor med en smal cervixkanal4, t.ex. nullipara.

 • Insättningen är förknippad med endast "måttlig" smärta hos fem av sex kvinnor som inte har fött barn5
   
 • Insättning ansågs vara "lätt" hos åtta av tio kvinnor som båda hade fött och inte hade fött i fas 3-studien6.

Hitta instruktion om insättning och uttag av Kyleena här

Kyleena mål
Kyleena innføringshylse
Bilde av kyleena satt inn i livmoren

Kyleena verkar i huvudsak lokalt

Kyleena innehåller endast gestagen och utsöndrar 9 µg LNG/dag, i genomsnitt över 5 år1. Hormonkapseln innehåller totalt 19,5 mg levonorgestrel och kan sitta i upp till 5 år1.

 • Levonorgestrel tunnar ut livmoderslemhinnan1
 • Spermiernas passage till livmodern försvåras p.g.a. att slemmet i livmoderhalsen blir tjockt ogenomträngligt1
 • Hämmar spermiernas rörelse och överlevnad i livmodern och förhindrar befruktning1
 • Liten / ingen effekt på ägglossningen1


Kyleena påverkar inte framtida fertilitet1

Pratbubblor

Gå med i vår grupp på Facebook

Gå med i vår stängda grupp "Barnmorska – hälsa & prevention" på Facebook för barnmorskor och gynekologer som arbetar med pre­ven­tiv­medels­rådgivning. Här får du löpande information och kan delta i konversationen med kollegor.

Mer om Kyleena

Referenslista

 • Kyleena SPC April 2023 Return to content
 • Mansour D. International survey to assess women’s attitudes regarding choice of daily versus nondaily female hormonal contraception. International Journal of Women’s Health 2014:6, 367–375 Return to content
 • Gemzell-Danielsson K, Schellschmidt I, Apter D, A randomized, phase II study describing the efficacy, bleeding profile, and safety of two low-dose levonorgestrel-releasing intrauterine contraceptive systems and Mirena. Fertil Steril 2012;97:616-22 Return to content
 • Nelson A, Apter D, Hauck B, et al. Two Low-Dose Levonorgestrel Intrauterine Contraceptive Systems. Obstet Gynecol 2013;122:1205–13 Return to content
 • Gemzell-Danielsson K, Apter D, Hauck B, et al. The Effect of Age, Parity and Body Mass Index on the Efficacy, Safety, Placement and User Satisfaction Associated With Two Low-Dose Levonorgestrel Intrauterine Contraceptive Systems: Subgroup Analyses of Data From a Phase III Trial. PLOS ONE DOI:10.1371/journal.pone.0135309 September 17, 2015. Return to content
 • Nelson A, Apter D, Hauck B, et al. Two Low-Dose Levonorgestrel Intrauterine Contraceptive Systems. Obstet Gynecol 2013;122:1205–13. Return to content

Kyleena®, intrauterint inlägg, 19,5 mg levonorgestrel. Indikation: Antikonception i upp till 5 år. Biverkningar: Huvudvärk, buk/bäckensmärta, acne/fet hy och förändringar i blödningsmönstret. Varningar/försiktighet: Kyleena bör användas med försiktighet eller avlägsnas, efter konsultation med specialist, om något av följande tillstånd föreligger eller uppstår för första gången: mycket svår huvudvärk, gulsot, fokal migrän med asymmetriskt synbortfall, högt blodtryck, stroke eller hjärtinfarkt. Kvinnor som överväger att låta sätta in en Kyleena ska informeras om tecken och symtom på perforation samt på risken för ektopisk graviditet. Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar eller depressiva symtom. Före förskrivning, vänligen läs produktresumé på fass.se  Antikonceptionellt medel G02BA03. Rx. F. För mer info och pris, se www.fass.se  SPC april 2023
MA-KYL-SE-0007-2