LOWE studien

Strukturerad preventiv­medels­rådgivning leder till ökad använd­ning av lång­ver­kande preventiv­medel

Steg 1-4

 

Signifikant fler på abort- och ungdomsmottagningar valde en LARC-metod efter att de fått en strukturerad preventivmedelsrådgivning enligt LOWE-modellens 4 enkla steg.

I 1-årsuppföljningen av LOWE studien halverades antalet upprepade aborter bland de som fått preventivmedelsrådgivning på de deltagande abortklinikerna.

Titta på webinar om LOWE Studien

4 enkla steg vid preventivmedelsrådgivning

(36 min) Niklas Envall, Barnmorska, PhD och lektor på Högskolan Dalarna ger oss resultaten från LOWE-studien och lär oss studiens 4 enkla steg för ökad LARC användning med strukturerad preventivmedelsrådgivning.

Webinar: LOWE studien - 4 enkla steg vid preventiv­medels­rådgivning

23.02.2022

Niklas Envall, Barnmorska, PhD och lektor på Högskolan Dalarna ger oss resultaten från LOWE-studien och lär oss studiens 4 enkla steg för ökad LARC användning med strukturerad preventivmedelsrådgivning.

Vad är LOWE-studien?

LOWE är den första randomiserade kontrollerade studien som visar på ökad användning av LARC efter strukturerad preventivmedelsrådgivning, vilket resulterar i en signifikant minskning av graviditeter efter abort bland de som fått rådgivning på abortmottagning.1

Strukturerad preventivmedelsrådgivning med fokus på preventivmedlens effektivitet resulterade i att en högre andel deltagare valde LARC, oberoende av mottagning.1

Rådgivningen var också tidsneutral!2

LOWE-studien är gjord i Sverige efter svenska förhållanden.

 

LOWE-modellens 4 steg till strukturerad preventivmedelsrådgivning

90% av barnmorskorna som deltog i studien var nöjda med interventionsmaterialet, dvs de 4 stegen.

Högst rankades effektivitetskartan som 91% av barnmorskorna ville fortsätta att arbeta med.

Deltagarna uppskattade den strukturerade rådgivningen, framför allt de yngsta åldersgrupperna och framför allt 7-minutersfilmen.

 

ung kvinna tittar på filmen på sin mobiltelefon

Steg 1:

Innan konsultationen ser patienten en film om preventivmedel (7 minuter) som kort beskriver alla olika preventionsmetoderna.

Patienten kan antingen se filmen hemma eller i väntrummet, via sin egen telefon.

barnmorskan ställer de 4 frågorna till sin patient

Steg 2:

Barnmorskan ställer 4 frågor om förväntningarna på preventivmedlet.

Se de 4 frågorna (scroll down)

effektivitetsplansch

Steg 3:

Barnmorskan går igenom effektivitetsplanschen med patienten.

Se effektivitetsplanschen här.

Eller beställ en effektivitetsplansch från Bayer. Frågorna i steg 2 finns på baksidan.

olika preventivmetoder

Steg 4:

Tillsammans går de igenom hur de olika metoderna ser ut.

Behöver du demospiraler från Bayer? Kontakta oss.

Ställ dessa 4 enkla frågor (steg 2)

1) Vad gör du om du blir gravid?

2) Hur länge har du behov av ett preventivmedel?

3) Hur ont har du vid mens?

4) Hur ser dina mensblödningar ut idag eller utan preventivmedel?

 

Genom att ställa dessa 4 frågor får du reda på vilka behov den preventivsökande har? Och vad vill patienten ha ut av sin prevention?

6 korta filmer - Hör barnmorskan Niklas Envall berätta om LOWE

LOWE-studiens syfte och resultat

LOWE står för "Larc fOrWard counsElling" och är en studie utförd på ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar och abortkliniker under perioden september 2017 – maj 2019 i Stockholmsområdet.

Studiens syfte var att utvärdera effekten av strukturerad preventivmedelsrådgivning och val av långverkande preventivmedel och dess påverkan på graviditet.

  • 28 randomiserade abort- ungdoms- och barnmorskemottagningar i Stockholmsområdet deltog i studien.
  • 1364 deltagare >18 år, sexuellt aktiva och med ett önskat graviditetsskydd som huvudsyfte med besöket.

 

Val av LARC*

Fler valde LARC* i interventionsgruppen1

  Interventionsgrupp
(n=658)
Kontrollgrupp
(n=680)
 
Totalt (n=1338) 267 (40,6%) 206 (30,3%) <0,001
Abortklinik (n=226) 83 (74,8%) 64 (55,7%) <0,001
Ungdomsmottagning 123 (43,5%) 76 (25,4%) <0,001
Barnmorskemottagning/MHV 61 (23,1%) 66 (24,8%) 0,039

*LARC=Long-acting reversible contraceptive

 

Graviditet efter grupptilldelning och kliniktyp

Signifikant färre aborter i interventionsgruppen efter 1 år, när LARC* valdes1

  Intervention n Kontroll n p-värde
Abortklinik 3 månader 4/102 ( 3,9%) 11/105 (10,5%) 0,080
Abortklinik 12 månader 13/101 (12,9%) 28/103 (27,2%) 0,023
Ungdomsmottagning 3 månader 1/279 (0,4%) 3/292 (1,0%) 0,374
Ungdomsmottagning 12 månader 10/279 (3,6%) 17/292 (5,8%) 0,227
Barnmorskemottagning/MHV 3 månader 3/258 (1,2%) 2/261 (0,8%) 0,646
Barnmorskemottagning/MHV 12 månader 16/254 (6,3%) 11/260 (4,2%) 0,315

*LARC=Long-acting reversible contraceptive

 

Läs mer om LOWE

LOWE-studien är sammanfattad i 3 publikationer:

  1. Emtell Iwarsson K, Envall N, Bizjak I, Bring J, Kopp Kallner H, Gemzell-Danielsson K. Increasing uptake of long-acting reversible contraception with structured contraceptive counselling: cluster randomized controlled trial (the LOWE trial).BJOG 2021;128:1546–1554. Läs artikeln på PubMed.
     
  2. Envall N, Emtell Iwarsson K, Bizjak I, Gemzell Danielsson K, Kopp Kallner H. Evaluation of satisfaction with a model of structured contraceptive counseling: Results from the LOWE trial. Acta Obstet Gynecol Scand.2021;00:19. Läs artikeln på PubMed.
     
  3. Emtell Iwarsson K, Larsson EC, Bizjak I, et al. BMJ Sex Reprod Health Published Online First: 2022;0:1-9. doi:10.1136/ bmjsrh-2021-201265. Läs artikeln på PubMed.

 

 

Kan LOWE-modellen användas på din mottagning?

Om du funderar på hur LOWE-modellen kan användas på din mottagning
så hjälper Bayers produktspecialister dig att komma igång.

Boka ett möte (face-2-face/digitalt) så kan vi berätta mer.