nova-t logo

Vad är NovaT380?


NovaT380 är en kopparspiral (livmoderinlägg) tillverkad av vävnadsvänlig plast (polyetylen) samt ren koppartråd med silverkärna (totalyta 380 mm). På den nedre delen av spiralen sitter uttags/kontrolltrådar (polyetylen). NovaT380 har en stor kopparyta vilket gör den mycket säker mot oönskad graviditet.

nova-t spiral

Nova-T spiral

Hur fungerar NovaT380?


Spiralen verkar lokalt genom att primärt förhindra befruktning. NovaT380 påverkar både spermierna, ägget och dess transport i äggledaren. NovaT380 är godkänd för fem års användningstid.

Hur säker är NovaT380?


NovaT380 är en kopparspiral med större kopparyta och har en hög preventiv säkerhet. En stor studie med NovaT380 har visat att risken för graviditet är en på 200 under ett års användning efter insättning (om den sätts in under mensens första dagar). När spiralen tas ut återgår fertiliteten till samma nivå som innan spiralen sattes in. NovaT380 skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar så det är lämpligt att komplettera med kondom om man träffar en ny partner. Om din menstruation är försenad och du misstänker att du är gravid ska du kontakta barnmorska/läkare, och spiralen ska tas ut, oavsett om du önskar behålla graviditeten eller ej.

Risken för ett utomkvedshavandeskap bör tas med i beräkningen vid smärtor i nedre delen av buken i synnerhet i samband med utebliven menstruation. Risken för utomkvedshavandeskap är större om en graviditet inträffar med en spiral på plats, men risken är betydligt mindre än om du inte har något preventivmedel alls.

Vem kan använda NovaT380?


NovaT380 är ett preventivmedel som kan rekommenderas till de flesta kvinnor. Eftersom NovaT380 inte innehåller hormoner är det en bra metod för de som inte kan eller vill använda sig av en hormonell preventivmetod.

Vem ska inte använda NovaT380?


I vissa fall ska inte kopparspiral användas:

  • Känd eller misstänkt pågående graviditet
  • Vid hög risk för eller pågående underlivsinfektion
  • Infektion i livmodernslemhinnan efter förlossning eller abort under de senaste tre månaderna.
  • Blödning från slidan där man ej känner till orsaken
  • Stora menstruationer, järnbrist eller muskelknutor (myom) i livmodern kan vara anledningar till att kopparspiral ej bör användas

När görs insättningen?

Insättningen görs av en barnmorska eller läkare. Detta kan göras när som helst under menscykeln men brukar som regel göras veckan efter menstruation för att vara säker på att man inte är gravid. Insättningen är vanligtvis enkel och ej så smärtsam. Några kvinnor kan känna smärta och yrsel. Om detta inte går över inom en halvtimme görs en ny undersökning för att se om spiralen sitter rätt.

I samband med insättningen klipps uttags/kontrolltrådarna av så att man senare själv kan kontrollera att spiralen sitter på plats. Trådarna känner man med ett finger djupt i slidan vid livmodermunnen. Det är lämpligt att kontrollera trådarna till exempel efter varje menstruation. Spiraltrådarna ger sällan upphov till obehag vare sig för mannen eller kvinnan vid samlag. Det är mycket ovanligt att spiralen stöts ut men om man misstänker detta ska man kontakta sin barnmorska eller läkare. Dagarna efter insättning bör man duscha i stället för att bada.

Alt tag

Vilka biverkningar kan jag få vid spiralanvändning?


I vissa fall kan mensliknande smärtor och småblödningar förekomma de första veckorna efter insättning. Vanligen är besvären kortvariga. Om besvären fortsätter eller tilltar, kontakta barnmorska eller gynekolog. I samband med insättning finns en något ökad risk för underlivsinfektion. Därefter är risken mycket liten. Menstruationsblödningarna kan även bli rikligare vid användning av kopparspiral.

Vilka mensskydd kan jag använda?


Direkt efter insättning bör man inte använda tampong. Därefter kan man använda tampong precis som vanligt. Vid byte av tampong är det dock bra att kontrollera så att inte uttagstrådarna fastnat.

Om jag önskar bli gravid?


Kontakta din barnmorska eller gynekolog när du vill få din spiral uttagen.

När ska jag kontakta barnmorska/läkare?


Regelbundna kontroller rekommenderas efter samråd med din barnmorska eller läkare. Ta genast kontakt med din barnmor-ska/läkare om något av dessa symtom uppträder:

  • Krampliknande buksmärtor och svimningsanfall
  • Om du misstänker infektion. Symtomen kan vara smärta, feber och ökad flytning
  • Menstruationen är försenad och du misstänker graviditet
  • Spiralen är delvis eller helt utstött, eller om du inte kan finna uttags-/kontrolltrådarna i slidan eller om menstruationen förändras radikalt. Kom dock ihåg att rikligare menstruationer är vanliga med kopparspiral

Att tänka på när du planerar graviditet


Livsmedelsverket rekommenderar ett intag av 400 µg folsyra varje dag från en månad innan befruktning och under åtminstone de 12 första graviditetsveckorna. Detta för att förebygga att barnet får ryggmärgsbråck. Tillräcklig mängd folsyra är fortsatt viktig under hela graviditeten, främst för mammans blodbildning och fostrets utveckling (Livsmedelsverket 2022).

NovaT 380, intrauterint inlägg, 380 mm koppar tråd Indikation: Antikonception. Biverkningar: Mensliknande smärtor och småblödningar kan förekomma de första veckorna efter insättning. Rikliga menstruationsblödningar. Kontraindikation: Känd eller misstänkt pågående graviditet, vid hög risk för eller pågående underlivsinfektion, livmoderinfektion inom tre månader efter förlossning eller abort, blödning från slidan där man ej känner till orsaken. Stora menstruationer, järnbrist eller muskelknutor (myom) i livmodern kan vara anledningar till att kopparspiral ej bör användas. Ta noga del av informationen i bipacksedeln.

För ytterligare information om kopparspiraler och NovaT380, fråga din barnmorska eller läkare. Läs även bipacksedeln längre upp.