Xarelto® information för patienter

Till dig som behandlas med Xarelto® för djup ventrombos och lungemboli

Alt tag

Venös tromboembolism är en term som omfattar både djup ventrombos (blodpropp i stor ven) och lungemboli (blodpropp i lungan). Vid djup ventrombos har det bildats blodpropp i de djupt liggande venerna, i t. ex. benen eller lilla bäckenet. Vid lungemboli har den del av, eller hela ventrombosen lossnat och följt med blodet tillbaka till lungorna. Du kan även läsa om behandling med Xarelto- ett läkemedel som minskar risken för återfall i djup ventrombos och Lungemboli.
Vad är en blodpropp?

Blodproppar består av levrat (koagulerat) blod. Man skiljer på blodproppar som bildas i venerna och på blodproppar som uppstår i artärer. De består av samma sak (levrat blod) men orsakar helt olika sjukdomar och behandlas på olika sätt. Blodproppar som bildas i artärer kan till exempel orsaka stroke eller hjärtinfarkt. I den här broschyren finns information om venösa blodproppar (djup ventrombos) och om lungemboli.

Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?

Venösa blodproppar sitter i venerna. Venerna är de blodkärl som transporterar syrefattigt blod tillbaka till hjärtat. Det är vanligast att venösa blodproppar bildas i benen eller i lilla bäckenet. När venösa blodproppar sitter i de större djupa venerna i benen eller lilla bäckenet kallas de för djup ventrombos.

Djup ventrombos kan leda till lungemboli (blodpropp i lungorna) som är ett mycket allvarligt tillstånd. Vid lungemboli har en del av, eller hela ventrombosen lossnat och följt med blodet tillbaka till lungorna. Lungembolin hindrar eller stoppar blodflödet till lungorna och det blir svårt att andas. Lungemboli kan bli livshotande. Du ska omedelbart söka vård om du utan anledning blir andfådd, får svårt att andas eller får ont i bröstkorgen.

Varför får man venös tromboembolism?

Det finns många saker som kan orsaka venös tromboembolism. Här är några exempel på orsaker som ökar risken: tidigare blodpropp, en blodpropp som täpper till ett blodkärl i lungan, åderbrock, allvarlig sjukdom, sängliggande, ärftlighet, graviditet och hög ålder. Långa flygresor, kirurgiskt ingrepp, kärlskada eller p-piller (östrogen) är också faktorer som kan öka risken för djup ventrombos.

 

Vid lungemboli har en del av, eller hela ventrombosen lossnat och följt med blodet tillbaka till lungorna.