Xarelto® information för patienter

Xarelto® - Information för patienter

När blodet inte cirkulerar ordentligt ökar risken för blodproppsbildning.

Bayer piller

Xarelto tillhör en grupp läkemedel som kallas antikoagulantia, dvs. blodproppshämmande läkemedel. Xarelto minskar blodets förmåga att levra sig och skyddar därmed mot bildandet av blodproppar. Xarelto fungerar genom att blockera en specifik faktor i blodet - koagulationsfaktor Xa.

Så tas Xarelto

Du ska ta Xarelto en gång om dagen. Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag så blir det lättare att komma ihåg. Det är viktigt att Xarelto tas tillsammans med mat för att ge ett så bra skydd som möjligt.

Längd på behandling

Behandling med Xarelto ges så länge risk för stroke kvarstår. Ofta innebär detta livslång behandling. Sluta inte ta Xarelto utan att först tala med din läkare eftersom risken för blodpropp då kan öka.

Restriktioner

Kontakta din läkare innan du tar Xarelto:

  • om du är allergisk, överkänslig, mot rivaroxaban eller mot något av övriga ämnen i Xarelto
  • om du blöder mycket, eller har en pågående blödning
  • om du har en leversjukdom som leder till ökad blödningsrisk
  • om du är gravid eller ammar

Kontakta också din läkare om du planerar att bli gravid.

Biverkningar

Alla läkemedel kan orsaka biverkningar men alla användare drabbas inte. Kontakta din mottagning för råd om du du börjar blöda från t ex näsa, mun, urinvägar eller mage/tarm. Får du en kraftig blödning eller en blödning som inte slutar av sig själv ska du söka akutsjukvård. Om du får ett kraftigt slag mot mage, bröst eller huvud ska du också söka akutsjukvård för att kontrollera att du inte har fått någon inre blödning. Sök akutsjukvård även vid vid ovanlig svaghet, trötthet, blekhet, yrsel, huvudvärk, oförklarlig svullnad, ökad andfåddhet, bröstsmärta eller kärlkramp, symtom som kan vara tecken på blödning.

Har du frågor om Xarelto?

Prata med din läkare eller sjuksköterska på mottagningen som sköter din behandling.