Välkommen till Kyleena®

Du har fått Kyleena®, en hormonspiral, utskrivet av din barnmorska eller gynekolog. Det är här du hittar svaren till de vanligaste frågorna om Kyleena® som preventivmedel.

Vad är Kyleena®?1


Kyleena® används för att skydda mot en graviditet i upp till 5 år. Kyleena® är en T-formad hormonspiral som efter insättning i livmodern sakta frigör en liten mängd av hormonet levonorgestrel (LNG). Det T-formade skelettet hos Kyleena® är bara 3 cm (30 mm) högt. Två tunna trådar är fästa i den, dessa används av din barnmorska/gynekolog för att ta ut Kyleena®.

Alt tag

Har du hållit en Kyleena®-demo i handen? Be din barnmorska/ gynekolog att visa hur liten och flexibel den är.

Hur fungerar Kyleena®?1


Kyleena® fungerar genom att göra sekretet i livmoderhalsen tjockare och minska tillväxten av livmoderslemhinnan som sker varje månad. Detta hindrar spermier och ägg från att komma i kontakt med varandra och på så sätt förhindras ägget från att befruktas av spermier.

Viktiga funktioner hos Kyleena®:

 • frigör endast en låg hormondos
 • innehåller inget östrogen
 • påverkar vanligen inte äggstockarnas normala funktion
Alt tag
 1. Slemmet i livmoderhalsen blir tjocket så att spermiernas passage försvåras
 2. Minskar tillväxten av livmoderslemhinnan så den blir tunn och ofruktbar
 3. Själva spiralen bidrar till en ogynnsam miljö för spermierna i livmoder och äggledare. Spermiernas rörelseförmåga påverkas och befruktnin förhindras
 4. Så gott som alla kvinnor har ägglossning 

 

Hur effektiva är hormonspiraler i jämförelse med andra metoder?2,3


Graviditeter per 1000 kvinnor under första årets användning

Alt tag

Men om jag bestämmer mig för att bli gravid?1

Kyleena® är helt och hållet reversibel. Det innebär att du återfår din naturliga fertilitet när Kyleena® tas ut.

Kyleena® kan tas ut när som helst av din barnmorska eller gynekolog om du bestämmer dig för att bli gravid. Så snart Kyleena® är uttagen kan du omedelbart försöka bli gravid.

Vad du kan förvänta dig: första veckan med Kyleena®


 

Hur påverkar Kyleena® min mens?1

Kyleena® kommer att påverka din menstruation. Du kan blöda kortare eller längre perioder, mindre eller kraftigare blödning, eller ingen blödning alls.

Du kan få blödningar och stänkblödningar mellan menstruationerna, särskilt under de första 3-6 månaderna. Ibland är blödningen större än vanligt i början.

Totalt sett är det troligt att du får en gradvis minskning av mängden blod och antalet blödningsdagar varje månad. Hos en del kvinnor upphör mensen helt.

 • Detta beror på det sätt som Kyleena® verkar. För att förhindra en graviditet minskar hormonet levonorgestrel tillväxten av livmoderslemhinnan som sker varje månad och därför finns det ingenting som kan stötas ut via en menstruation. Det finns inget som tyder på att uteblivna menstruationer påverkar din framtida fertilitet. Dina egna hormonnivåer förblir vanligen normala.
 • Om mensen uteblir behöver det inte nödvändigtvis vara ett tecken på att du är gravid. Om du inte får din mens och har andra symtom på graviditet bör du kontakta din barnmorska eller gynekolog och göra ett graviditetstest.
 • Om du inte har haft mens på 6 veckor och är orolig bör du överväga att göra ett graviditetstest. Om det är negativt behöver du inte göra något mer test förutom om du har andra tecken på graviditet.
   

En blödningskalender kan vara bra att fylla i för att se hur dina blödningar förändras. Ladda ner appen MinSpiral från Appstore eller Google play . I appen fyller du i en digital dagbok och rapporterar dina blödningar under de tre första månaderna. Sedan får du en förutsägelse om din framtida blödningsprofil de kommande sex månaderna. Appen påminner även när det är dags att byta din spiral. Koden för inloggning till appen är 5555.

När Kyleena® tagits ut bör din mens snart återgå till det normala.

Vad du behöver veta om Kyleena®


 

Hur sätts Kyleena® in, och hur lång tid tar det?

Insättningsproceduren ska inte ta mer än några minuter. Din barnmorska eller gynekolog gör först en gynekologisk undersökning. Kyleena® ligger i ett tunt böjligt insättningsrör, som förs in i livmodern av din barnmorska eller gynekolog. Det kan göra ont vid själva insättningen, men det är ofta en kort smärta. Diskutera med din barnmorska eller gynekolog om du har frågor om insättningen.

Efter insättning kan du känna smärta som liknar menstruationskramper, men dessa försvinner vanligtvis inom några dagar. Om du får svår smärta eller kraftig blödning efter att Kyleena® har satts in eller om smärtan/blödningen håller i sig längre än några veckor ska du kontakta din barnmorska eller gynekolog.

När ska Kyleena® sättas in?

Kyleena® ska sättas in inom 7 dagar efter mensens första dag. Du skyddas omedelbart mot graviditet. Vid byte av hormonspiral kan den sättas in när som helst i menscykeln.

Perforation1

Perforation av livmoderväggen är sällsynt men kan förekomma vid insättning av spiral och upptäcks ibland inte vid insättningen. Om Kyleena® fastnar utanför livmoderhålan, skyddar den inte effektivt mot graviditet. Du kan behöva en operation för att ta ut Kyleena®. Risken för perforation är ökad hos ammande kvinnor och hos kvinnor där insättningen gjorts upp till 36 veckor efter förlossning, och kan vara ökad hos kvinnor där livmodern är bakåtböjd.

Vanliga frågor om Kyleena®


 

Hur tas Kyleena® ut? Vad händer efter 5 år?1

Kyleena® ska tas ut senast i slutet av det femte året av användning. Kyleena® kan enkelt tas ut när som helst av barnmorska eller gynekolog, och efter det återvänder fertiliteten till din normala nivå. En del kvinnor känner sig yra under eller efter att Kyleena® tas ut. Du kan känna viss smärta och blöda vid uttagningen av Kyleena®.


Om du vill fortsätta använda Kyleena® efter 5 år kan din barnmorska eller gynekolog ta ut Kyleena® och sätta in en ny.

Finns det risk för infektioner med Kyleena®?1

Kyleena®, liksom andra hormonella preventivmedel, ger inget skydd mot hivinfektioner (aids) eller några andra sexuellt överförda sjukdomar. Användning av kondom rekommenderas för att skydda mot sexuellt överförda sjukdomar.

Kyleena® ligger i en steril förpackning och risken för infektion är jämförbar med den hos kvinnor som inte använder spiral och den har ett starkt samband med riskfaktorer som att ha flera sexuella partners, sexuellt överförbara infektioner och att man tidigare haft en bäckeninfektion.

Det är dock en liten ökad risk för infektion under de 3 första veckorna efter spiralinsättning. En eventuell infektion kan behandlas med spiralen på plats i livmodern.

Påverkar Kyleena® samlag?1

Du och din partner ska inte känna av Kyleena® under samlag. Kyleena® är placerad i livmodern, inte i vaginan.

Skyddar Kyleena® mot sexuellt överförda infektioner (STI)?1

Nej, Kyleena® skyddar inte mot STI, inklusive hiv/aids. För att skydda sig mot STI bör man använda kondom.

Vilka biverkningar har Kyleena®?1

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande är en lista över möjliga biverkningar efter hur vanliga de är. Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos 1 eller flera av 10 kvinnor) inkluderar huvudvärk, buk- och bäckensmärtor, akne eller fet hy, förändringar i blödningsmönstret, cystor på äggstockarna, och inflammation i yttre könsorganen eller slidan (vulvovaginit). Vanliga biverkningar (förekommer hos mindre än 1 av 10 kvinnor men hos fler än 1 av 100 kvinnor) inkluderar nedstämdhet/depression, minskad libido, migrän, illamående, håravfall, inflammation i övre könsorganen, smärtsamma menstruationer, smärta eller obehag i brösten, utstötning av produkten (helt eller delvis), och flytningar. Mindre vanliga och sällsynta händelser inkluderar kraftig kroppsbehåring och perforering av livmodern (för mer information se sidan 10).

Finns det en risk för utomkvedshavandeskap med Kyleena®?1

Det är mycket ovanligt att man blir gravid när man använder Kyleena®. Men om du ändå blir gravid när du använder Kyleena® är det en ökad risk för att graviditeten kan utvecklas utanför livmodern (utomkvedshavandeskap eller ektopisk graviditet). Kvinnor som tidigare har haft ett utomkvedshavandeskap, utfört kirurgi på äggledarna eller haft en underlivsinfektion löper större risk att få utomkvedshavandeskap.

Ett utomkvedshavandeskap är ett allvarligt tillstånd som kräver omedelbar läkarvård och som kan påverka framtida fertilitet. Tala med din barnmorska eller gynekolog om du har smärtor i underlivet, speciellt om du inte fått din mens (och tidigare hade regelbunden mens) och/eller har oväntade blödningar, och/eller normala graviditetssymtom eftersom dessa kan vara tecken på ett utomkvedshavandeskap.

Kan Kyleena® ramla ut?1

Det är ovanligt att Kyleena® helt eller delvis rubbas ur sitt läge. Om det händer är du inte längre skyddad mot graviditet. En ökad blödningsmängd vid mensen eller smärta kan vara ett tecken på att detta har hänt. Känn trådarna för att försäkra dig om att Kyleena® fortfarande är på plats och effektivt förhindrar graviditet.

Om du tror att Kyleena® har rubbats ur sitt läge behöver du använda ett icke-hormonell preventivmedel (som kondomer) tills du kan besöka din barnmorska eller gynekolog.

Kan jag fortfarande använda tampong?1

Du kan fortsätta använda tamponger när du har mens, men var försiktig när du byter dem. Akta så att du inte drar i Kyleenas® trådar.

Vad händer om jag bestämmer att jag vill ha barn?1

Kyleena® kan tas ut när som helst och din fertilitet återvänder till det normala strax efter att den tagits ut.

Att tänka på när du planerar graviditet
Livsmedelsverket rekommenderar ett intag av 400 µg folsyra varje dag från en månad innan befruktning och under åtminstone de 12 första graviditetsveckorna. Detta för att förebygga att barnet får[ ryggmärgsbråck. Tillräcklig mängd folsyra är fortsatt viktig under hela graviditeten, främst för mammans blodbildning och fostrets utveckling (Livsmedelsverket 2022).

 

Var kan jag få mer information?

Den här broschyren ersätter inte bipacksedeln i förpackningen. Ta därför noga del av informationen även i bipacksedeln. Om du har fler frågor kan du prata med din barnmorska eller gynekolog.

Alt tag

QR-koden länkar dig till bipacksedeln för Kyleena.
Alternativt kan du gå in på webadressen här.

Patientinformation

References

 • Kyleena® SPC april 2023. 2. WHO. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use: A WHO Family Planning Cornerstone. 5th edition. Geneva: World Health Organization. 2015. 3. Trussel J. Contraceptive failure in the United States. Contraception 2011;83:397-404. Return to content

Kyleena®, intrauterint inlägg, 19,5 mg levonorgestrel

Indikation: Preventivmedel. Biverkningar: Huvudvärk, buk/bäckensmärta,cne/fet hy och förändringar i blödningsmönstret. Varningar/försiktighet: Kyleena bör användas med försiktighet eller avlägsnas, efter konsultation med specialist, om något av följande tillstånd föreligger eller uppstår för första gången: mycket svår huvudvärk, fokal migrän med asymmetriskt synbortfall, gulsot, högt blodtryck, stroke eller hjärtinfarkt. Vissa kvinnor som använder hormonella preventivmedel har rapporterat depression eller nedstämdhet. Vid humörförändringar ska du kontakta barnmorska eller läkare. Ta noga del av bipacksedeln.