Vision Academy: Management of Retinal Pigment Epithelium Tear During Anti-VEGF Therapy

Management of Retinal Pigment Epithelium Tear During Anti-VEGF Therapy by Dr. Monica Lövestam Adrian

2023-04-04

#VisionAcademy

Vad är Vision Academy?

Vårt engagemang inom oftalmologin inkluderar Vision Academy, en internationell organisation initierad av Bayer med mer än 80 deltagande experter inom retinala ögonsjukdomar. Syftet med nätverket är att utarbeta rekommendationer för hur man bäst kan hantera retinala tillstånd där otillräcklig konklusion och evidens går att finna i litteraturen.

 

Ladda ner viewpoints

Vi har samlat en del av de så kallade viewpoints som tagits fram av Vision Academy. Dessa berör alla kontroversiella frågor vid behandling och diagnostisering av retinala, vaskulära sjukdomar, där klinisk erfarenhet och sammanfattning av rådande litteratur står som grund till rekommendationerna. Klicka på respektive viewpoints för att ta del av dessa. Om du finner någon/några värdefulla för ditt fortsatta arbete går också att ladda ner till din egen enhet. 

Alt tag

Til vårdpersonal

Use of topical antibiotics with intravitreal injections. Ladda ner (PDF).

PDF
Alt tag

Till vårdpersonal

The Role of OCT-A in Retinal Disease Management. Ladda ner (PDF).

PDF
Alt tag

Till vårdpersonal

Management of Subfoveal Hemorrhage. Ladda ner (PDF). 

PDF
Alt tag

Till vårdpersonal

Guidance for Anti-VEGF Intravitreal Injections during the COVID-19 Pandemic. Ladda ner (PDF)

PDF
Alt tag

Till vårdpersonal

Fundamental Principles of an Anti-VEGF Treatment Regimen. Ladda ner (PDF).

PDF
Alt tag

Till vårdpersonal

Bilateral Anti-VEGF Treatment. Ladda ner (PDF).

PDF
Alt tag

Till vårdpersonal

Additional Measures of Visual Function Beyond Acuity. Ladda ner (PDF).

PDF

Videos filtered by:

No video present for this selection.