EYEducation: Patofysiologin för nAMD och karakterisering av dess undertyper med OCT och OCT-A

The pathophysiology of nAMD and the characterization of its subtypes using OCT and OCT-A

2023-11-21

#EYEducation

Som marknadsledare för behandling av retinala ögonsjukdomar är vårt mål att engagera oss inom oftalmologin på ett bredare plan, bland annat genom att erbjuda olika slags utbildningar och möten. Dessa berör allt från basal sjukdomslära till mer djupgående teman vid olika diagnoser.

Videos filtered by:

No video present for this selection.