Till dig som fått Jaydess® förskrivet

Alla har olika prioriteringar, och vid denna punkt i ditt liv är graviditet inte din prioritet. Du och din barnmorska/läkare har beslutat att en Jaydess® ska vara ditt skydd mot oönskad graviditet de närmaste 3 åren.

Du har förmodligen många frågor om Jaydess®. Ta noga del av bipacksedeln som finns i förpackningen.

Detta informationsmaterial kommer att:

 • Introducera Jaydess® för dig
 • Ge dig information om vad du kan förvänta dig från dina första månader med Jaydess®
 • Ge dig svar på dina frågor om Jaydess®

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Vad är Jaydess®?


Jaydess® är ett inlägg som består av en hormonkapsel som är fastsatt på en T-formad, vävnadsvänlig stomme av plast. Inlägget är 30 mm långt och sätts in i livmodern med hjälp av en införingshylsa.

Alt tag

Jaydess® är den minsta 3-åriga hormonspiralen som finns tillgänglig och innehåller en låg dos hormon. Din barnmorska/läkare sätter in den i livmodern, där den skyddar mot oönskad graviditet. Genom att långsamt frisätta en låg dos av gulkroppshormonet levonorgestrel (i snitt 6 mikrogram) lokalt i livmodern, dygn efter dygn under 3 år, behöver du inte tänka på daglig, veckovis eller månatlig administrering.

Hur fungerar Jaydess®?


När Jaydess® sitter på plats i livmodern avges dagligen en låg dos av hormonet levonorgestrel långsamt och kontinuerligt i livmodern och skyddar mot graviditet på tre sätt:

Alt tag
 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras
 2. Jaydess påverkar livmoderslemhinnans tillväxt. Slemhinnan blir tunn och ofruktbar
 3. Själva inlägget bidrar också till en ogynnsam miljö för spermierna i livmoder och äggledare. Spermiernas rörelseförmåga påverkas och befruktning förhindras

Hur effektivt är Jaydess®?


Jaydess® är ett av de mest effektiva preventivmedlen. Jaydess® är mer än 99 % säkert mot graviditet från det att den är på plats i livmodern till dess att den tas ut. Jaydess® är verksam upp till 3 år.

Hur kommer Jaydess® påverka min kropp?


Jaydess® verkar i huvudsak lokalt i livmodern. Den avger levonorgestrel i livmodern och endast små mängder av hormonet kommer ut i blodbanan. Levonorgestrel är ett vanligt förekommande hormon i preventivmedel. Jaydess® påverkar inte ägglossningen hos merparten av kvinnorna. Det innebär att äggstockarnas egen produktion av östrogen bibehålls.

Dina första dagar med Jaydess®


 

Hur sätts Jaydess® in?

När du bestämt dig för Jaydess® kan den sättas in vid nästa besök hos din barnmorska/läkare. Vid en gynekologisk undersökning för man in Jaydess® med ett flexibelt insättningsrör. När Jaydess® är insatt klipps kontrolltrådarna till en längd av 2–3cm.

Vad ska jag förvänta mig direkt efter insättningen?

De flesta kvinnor tycker att insättningen är relativt enkel, men en del kan uppleva lite smärta och yrsel under insättningen. Om du har svår smärta eller om smärtan inte avtar inom några veckor efter insättningen bör du kontakta din barnmorska/läkare.

Hur snart skyddar Jaydess® mot graviditet?

Om du sätter in Jaydess® inom 7 dagar från mensens första dag så ger Jaydess® omedelbart ett effektivt skydd mot graviditet i upp till 3 år. Om Jaydess® sätts in under annan del av menstruationscykeln så bör du skydda dig extra med kondom de första 7 dagarna.

Med Jaydess® behöver du inte tänka på att ta preventivmedel dagligen, varje vecka eller varje månad.

Vad har trådarna som sitter på Jaydess® för funktion?

Trådarna på Jaydess® är till för att barnmorska/läkare ska kunna dra ut den. Din barnmorska/läkare kommer att berätta hur du kan känna efter att trådarna finns på plats. Genom att känna på trådarna kan du själv kontrollera att Jaydess® fortfarande finns på plats i livmodern och ger dig ett effektivt preventivt skydd. Har du övriga frågor om trådarna, tveka inte att tala med din barnmorska/läkare.

Alt tag

Din första månad med Jaydess®


 

Du bör kontakta barnmorska/läkare om något av följande uppstår:

Din barnmorska/läkare avgör om du behöver göra uppföljning efter insättningen. Då får du även information om du behöver komma på fler besök.

Du bör kontakta barnmorska/läkare om något av följande uppstår:

 • du har svår smärta eller rikliga blödningar efter insättningen eller om smärtan eller blödningen fortsätter mer än 5 veckor.
 • du tror att du är gravid.
 • du har ihållande buksmärta, feber eller onormal flytning.
 • du/din partner känner smärta eller obehag under samlag.
 • du får ett förändrat blödningsmönster (t ex om du har liten eller ingen menstruation och den plötsligt blir ihållande eller riklig).
 • du får andra medicinska problem, t ex migrän/mycket svår huvudvärk, plötsliga synproblem, gulsot eller högt blodtryck.

Hur kommer Jaydess® påverka mitt blödningsmönster?

Du kommer att få mindre mensblödning, både i mängd blödning och i antal dagar du blöder varje månad. De första 3–6 månaderna efter att Jaydess® är insatt kan du ha stänkblödning eller små blödningar. Vissa kvinnor kan få längre eller rikligare blödningar under denna period, men det innebär inte att du kommer att blöda varje dag. Det kan vara bra att skriva ner hur du blöder så att du ser att det blir bättre vartefter.

Tala med din barnmorska/läkare om blödningen fortsätter vara rikligare än normalt eller om du plötsligt blöder fler dagar än tidigare. Hos vissa kvinnor försvinner mensen helt när de använder Jaydess®. Om du inte haft någon mensblödning de senaste 6 veckorna och är orolig över en graviditet, gör ett graviditetstest. Om detta är negativt behöver du inte göra fler tester, såvida du inte har andra symtom som kan tyda på en graviditet (t ex illamående, trötthet eller spända bröst). Om din mensblödning upphör under tiden du använder Jaydess®, bör den komma tillbaka när Jaydess® tas ut.

Bör jag hålla koll på mitt blödningsmönster?

Då du troligen kommer att märka skillnad på din menstruationsblödning kan det vara bra att hålla koll på din blödning/stänkblödning för att hjälpa dig och barnmorskan/läkaren att följa din erfarenhet med Jaydess®. I slutet av denna broschyr hittar du en blödningskalender.

Kommer Jaydess® att påverka mitt sexliv?

När Jaydess® är på plats i livmodern kommer inte du eller din partner känna av den under samlag.

Din framtid med Jaydess®


 

Skyddar Jaydess® mot sexuellt överförbara sjukdomar?

Nej. Jaydess® används för att skydda mot oönskad graviditet och skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive HIV och AIDS. Det är viktigt att du använder kondom för att skydda dig mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Nedanstående tecken och symtom kan tyda på en graviditet utanför livmodern

 • din menstruation har upphört och plötsligt får du ihållande blödning och ont i magen
 • du har svår eller ihållande smärta i nedre delen av buken
 • du har normala graviditetssymtom men kan även blöda och känna dig yr


Om du upplever något av ovan skall du genast kontakta barnmorska/läkare.

Om jag bestämmer mig för att skaffa barn?

Jaydess® skyddar mot graviditet i upp till 3 år, men du kan när som helst be din barnmorska/läkare att ta ut den. Du kan försöka bli gravid så snart din Jaydess® tagits ut. Majoriteten av kvinnorna i kliniska studier som önskade bli gravida efter att Jaydess® tagits ut, blev det inom 1 år, vilket är samma nivå som för kvinnor utan preventivmedel.

Att tänka på när du planerar graviditet

Livsmedelsverket rekommenderar ett intag av 400 μg folsyra varje dag från en månad innan befruktning och under åtminstone de 12 första graviditetsveckorna. Detta för att förebygga ryggmärgsbråck hos barnet. Tillräcklig mängd folsyra är fortsatt viktig under hela graviditeten, främst för mammans blodbildning och fostrets utveckling (Livsmedelsverket 2022).

Vanliga frågor

Kan jag använda spiral om jag inte fött barn?

Hormon- och kopparspiral kan rekommenderas till yngre kvinnor, även till dem som inte varit gravida. Erfarenheten av spiralanvändning är fortfarande begränsad bland de allra yngsta (tonåringar), men spiral kan efter individuell bedöm­ning vara ett alternativ.

Kan jag använda spiral mellan barnafödande?

Ja, men tidigast 6 veckor efter förlossningen kan spiral sättas in och den ger då ett säkert graviditetsskydd. Du kan för­söka bli gravid igen så snart din barnmorska/läkare tagit ut spiralen.

Skyddar spiral mot sexuellt överförbara sjukdomar?

Nej. spiral används för att skydda mot oönskad graviditet och skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive HIV och AIDS. Det är viktigt att du använder kondom för att skydda dig mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Vad händer om jag får en sexuellt överförbar sjukdom?

Om du tror att blivit smittad med en sexuellt överförbar sjukdom när du använder spiral ska du kontakta din barnmorska/läkare. Du bör undvika att ha samlag till dess att du träffat barnmorska/läkare.

Om jag blir gravid när jag använder spiral?

Risken att bli gravid när du använder spiral är mycket liten, men det kan dock hända. Att du inte får en menstruationsblödning när en hormonspiral är insatt betyder oftast inte att du är gravid. Om du inte får en menstruationsblödning som förväntat och har andra symtom som kan tyda på en gravidi­tet (t ex illamående, trötthet, spända bröst) bör du dock ge­nast kontakta barnmorska/läkare. Om du blir gravid så finns den en risk att graviditeten sitter utanför livmodern.

Nedanstående tecken och symtom kan tyda på en graviditet utanför livmodern

 • din menstruation har upphört och plötsligt får du ihållande blödning och ont i magen
 • du har svår eller ihållande smärta i nedre delen av buken
 • du har normala graviditetssymtom men kan även blöda och känna dig yr
   

Om du upplever något av ovan skall du genast kontakta barnmorska/läkare.

Kan jag ta ut Jaydess® innan den suttit i 3 år?

 Ja. Du kan be din barnmorska/läkare ta ut Jaydess® när som helst.

Kan jag använda tamponger när jag har spiral?

Ja, men var försiktig när du drar ut tampongen så att du inte kommer år trådarna som är fästa i spiralen.

Kan spiralen ”ramla ut”?

Spiralen kan stötas ut delvis eller komplett. Om du tycker att din blödning återgår till de blödningar du hade innan du satte in den bör du kontrollera att den sitter på plats i livmodern. Får du oregelbundna blöd­ningar efter att du haft regelbundna blödningar kan det vara ett tecken på att spiralen delvis stöts ut. Om spiralen stöts ut är du inte längre skyddad mot graviditet. Du bör då undvika samlag eller använda kondom och konsultera din barnmorska/läkare.

Orsakar hormonspiral viktökning?

Varken hormon- eller kopparspiral orsakar viktökning.

Går det att se vilken sorts spiral det är när den sitter på plats i livmodern?

Sjukvårdspersonal kan via ultraljud eller röntgen se skillnad på de olika spiralerna. Skillnaden mellan hormonspiralerna är att på den mindre sitter en silverring (som är nickelfri).

Vilka är de vanligaste biverkningarna med Jaydess®?

Som med alla läkemedel kan man uppleva vissa bi­verkningar med Jaydess®. Besvären är vanligen lindriga och försvinner oftast efter några månaders användning. Under användning av Jaydess® var de vanligaste biverk­ningar som kvinnor rapporterade i kliniska studier huvud­värk, buk- och bäckensmärta, acne/fet hy, förändringar i blödningsmönstret, cystor på äggstockarna, svamp i underlivet, slidkatarr, nedstämdhet/depression, migrän, illamående, smärtsamma menstruationer, smärta/obehag i brösten, utstötning av inlägget, minskad libido, alopeci och flytningar. Om du har ytterligare frågor kan du läsa mer i bipacksedeln eller kontakta din barnmorska/läkare.

Patientinformation

Jaydess®, intrauterint inlägg, 13,5 mg levonorgestrel
Indikation: Antikonception. Biverkningar: Huvudvärk, buk/bäckensmärta, acne/fet hy och förändringar i blödnings-mönstret. Varningar/försiktighet: Jaydess bör användas med försiktighet eller avlägsnas, efter konsultation med specialist, om något av följande tillstånd föreligger eller uppstår för första gången: mycket svår huvudvärk, fokal migrän med asymmetriskt synbortfall, gulsot, högt blodtryck, stroke eller hjärtinfarkt. Kvinnor som överväger att låta sätta in en Jaydess bör informeras om tecken och symtom samt på risken för ektopisk graviditet. Till kvinnor som inte fött barn är Jaydess inte ett förstahandsval eftersom den kliniska erfarenheten är begränsad. Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar och depressiva symtom. Före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se Antikonceptionellt medel G02BA03. Rx. F. För mer info och pris, se www.fass.se SPC april 2023
MA-JAY-SE-0001-2 

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket