Hybrid möte

Thrombosis Update 2023

Anmäl dig här

Årets viktigaste hybrid möte inom venös tromboembolism

Varmt välkommen till en dag med ett brett program från primärvård till specialistvård där erfarna kolleger ger sitt perspektiv. Du får en unik kombination av olika specialiteter samlade vid samma möte.

Ta del av allt från komplexa kliniska fall, nya guidelines inom kardioonkologi och en bredd från primärvård till specialistvård, inklusive trombos hos gravida och onkologens perspektiv.

Koagulationsläkarens perspektiv

Gravida och trombos

Onkologens perspektiv

Primärvård och specialistvård

Praktisk information

Hybridmöte: Möjlighet att delta digitalt eller fysiskt
Dag och tid: Onsdag 10. Maj 2023, 12:00–17:30
Plats: High Court Malmö/Virtuellt

För deltagare som anmäler sig digitalt kommer möteslänk skickas ut senast 1 vecka innan mötestillfället. Mötet är kostnadsfritt.

Programmet

Tid Speaker och beskrivning av innehåll
12.00-13.00 Lunch för fysiska deltagere
13.00-13.10 Välkomnande – Moderator Anders Själander (Professor, Överläkare, Umeå universitet, Sundsvall)
Session 1 Komplexa kliniska situationer
13.10-13.40 Komplexa kliniska situationer – Katarina Glise Sandblad (Specialistläkare MAVA Östra sjukhuset samt Koagulationscentrum Sahlgrenska, Göteborg)
13.40-14.10 Trombos hos gravida – Nina Olausson (Med Dr/PhD, Bitr. Överläkare Hemostascentrum och Allmän Internmedicin, Danderyd sjukhus, Stockholm)
PAUS 10 min bensträckare
Session 2 Trombos och cancer
14.20-14.50 Trombos och cancer – Anders Själander (Professor, Överläkare, Umeå universitet, Sundsvall)
14.50-15.20 Onkologens perspektiv genom patientfall – Leif Klint (Överläkare Onkologiska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg)
PAUS 20 min kaffepaus
Session 3 Ett brett kliniskt perspektiv – från primärvård till trombolysindikation
15.40-16.10 Svullet ben på vårdcentral – Rickard Ekesbo (Docent, specialist i allmänmedicin, Vårdhuset Malmö)
16.10-16.40 Trombolys vid VTE – Johan Elf (Docent, Överläkare, Koagulationsmottagningen SUS Malmö)
16.40-17.10 Diskussion och öppen frågestund med samtliga föreläsare
17.10-17.30 Avslutning och information – Moderator Anders Själander
17.30 Middag för fysiska deltagare

Presentatörer

Alt tag

Lipus-certifierad kurs – kvalitetsgranskad enligt kriterier framtagna av läkarprofessionen. 

Lipus är Sveriges ledande organisation inom certifiering av kurser och kongresser för läkare. Certifikat erbjuds efter deltagande.

Du förväntas efter kursen kunna

Beskriva symtom och behandling vid komplexa kliniska situationer inom venös tromboembolism

Redogöra för symtom och behandling av trombos hos gravida

Förklara innehållet i nytt kardioonkologiskt vårdprogram

Beskriva symptom på och behandling av cancerassocierad trombos ur onkologens perspektiv

Redogöra för diagnosticering och behandling av svullet ben på vårdcentral

Redogöra för trombolys vid VTE

Applicera kursens information i din kliniska vardag vid behandling av patienter med venös tromboembolism

Anmäl dig här

Kort video (ca 1 min) om föreläsarna och mötet

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.