Röster om Cancer

Röster om Cancer är en podcast var experter pratar om cancer och kringliggande ämnen som cancerterapi och precisionsmedicin

Bayer AB står bakom podcasten Röster om Cancer som behandlar allt som rör onkologi inom LifeScience. I denna podcast kommer det vara olika gäster som intervjuas i olika avsnitt där vi kommer att prata om cancer och kringliggande ämnen.

Alla avsnitt


 

Avsnitt 3 - Varför liknas precisionsmedicin med ett 10 000 meters lopp?

English

I detta avsnitt pratar vi om den ovanliga cancerformen sarkom. Hur samverkar professionen kring dessa patienter? Varför liknas precisionsmedicin med ett 10 000 meters lopp? Vilka hinder finns för införandet av precisionsmedicin utifrån ett kliniskt perspektiv?

Lyssna gärna på vårt samtal med Magnus Carlsson ordförande för Sarkomföreningen och Andri Papakonstantinous, biträdande överläkare inom området Bröst, endokrina tumörer och sarkom på Karolinska universitetssjukhuset, Solna.


 

Avsnitt 2 - Är regionerna redo för individanpassade cancerterapier?

Svenska

Vad påverkar introduktionen av nya läkemedel? Hur bra är man på att avsluta ineffektiva behandlingar? Hur ska man hantera implementeringen av precisionsmedicin i Sverige på ett jämlikt sätt? Vilka är utmaningarna när det gäller prioriteringar?

Lyssna på detta och mycket mer i samtalet med Nils Wilking Onkolog och Lars Sandman Professor i hälso- och sjukvårdsetik och ledamot i NT-rådet.


 

Avsnitt 1 - Barncancerfondens och Nätverket mot Cancers tankar kring precisionsmedicin

Svenska

Kan vårdprogramstrukturen hantera precisionsmedicin? Vilka förväntningar finns det på uppdraget som myndigheten för vård och omsorgsanalys har fått kring precisionsmedicin? Är regionernas organisation optimal för våra patienter och vad är patienters förväntningar på precisionsmedicin?

Detta är några av frågorna som diskuteras tillsammans med Barncancerfonden och Nätverket mot Cancer.

Röster om Cancer - Precisionsmedicin

Precisionsmedicin är ett paradigmskifte i cancerbehandling

Precisionsmedicin är ett helt nytt sätt att tänka på cancerutredning och efterföljande behandling.

Med genetisk testning kan man nu ta reda på huvudorsaken till att en tumör har uppstått och skräddarsy behandlingen med hög precision utefter den enskilda patienten.

Cancer kan påverka många åldersgrupper med olika genprofiler och därför är det viktigt att kunna diagnostricera och behandla med precisionsmedicin.

Läs mer om fördelarna med precisionsmedicin