Röster om Cancer

Röster om Cancer

En podcast var experter pratar om cancer och kringliggande ämnen som cancerterapi och precisionsmedicin

Bayer AB står bakom podcasten Röster om Cancer som behandlar allt som rör onkologi inom LifeScience.

I denna podcast kommer det vara olika gäster som intervjuas i olika avsnitt där vi kommer att prata om cancer och kringliggande ämnen.

Alla avsnitt


 

Avsnitt 6: Användning av precisionsmedicin inom pediatrisk onkologi

Vi samtalar här med David Gisselsson Nord, professor i molekylär patologi och överläkare i patologi och Gustaf Ljungman, professor och överläkare i barnonkologi, om hur långt användningen av precisionsmedicin har kommit inom pediatrisk onkologi och vad som behöver göras framöver för att förbättra möjligheterna för barn med cancer att erbjudas genomik-baserad diagnostik och efterföljande möjlighet till behandling med precisionsläkemedel.


 

Avsnitt 5: Hur tar vi precisionsmedicinen hela vägen in i hälso- och sjukvårdens vardag?

Vi samtalar här med Johan Hartman, professor i tumörpatologi och Simon Ekman, överläkare och docent i onkologi, om hur vi ska ta precisionsmedicinen hela vägen in i hälso- och sjukvårdens vardag. Precisionsmedicin är ett komplext område t.ex. med mycket detaljerade provsvar. Utbildningssatsningar behövs för att onkologerna ska vara bättre rustade för möjligheterna med gentestning. Delning av patientdata mellan regioner är viktigt för att lyckas. Hur ser behovet ut av nya yrkeskategorier?


 

Avsnitt 4: Hur är förutsättningarna för allmän screening av prostatacancer?

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Tidig upptäckt är nyckeln till framgångsrik behandling. Vissa regioner har infört organiserad prostatacancertestning, OPT, men allmän screening lyser ännu med sin frånvaro. Numera finns det andra blodprov än PSA som kombinerar proteinmarkörer och genetiska markörer och som tillsammans med magnetkameraundersökning gör det möjligt att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i ett tidigt skede. 

Lyssna på samtalet med Henrik Grönberg, professor i cancerepidemiologi / överläkare / chef för prostatacancercentrum på Capio S:t Görans sjukhus och en av Sveriges främsta experter på prostatacancer, samt Kent Lewén, styrelseordförande för Prostatacancerförbundet.


 

Avsnitt 3: Varför liknas precisionsmedicin med ett 10 000 meters lopp?

I detta avsnitt pratar vi om den ovanliga cancerformen sarkom. Hur samverkar professionen kring dessa patienter? Varför liknas precisionsmedicin med ett 10 000 meters lopp? Vilka hinder finns för införandet av precisionsmedicin utifrån ett kliniskt perspektiv?

Lyssna gärna på vårt samtal med Magnus Carlsson ordförande för Sarkomföreningen och Andri Papakonstantinous, biträdande överläkare inom området Bröst, endokrina tumörer och sarkom på Karolinska universitetssjukhuset, Solna.


 

Avsnitt 2: Är regionerna redo för individanpassade cancerterapier?

Vad påverkar introduktionen av nya läkemedel? Hur bra är man på att avsluta ineffektiva behandlingar? Hur ska man hantera implementeringen av precisionsmedicin i Sverige på ett jämlikt sätt? Vilka är utmaningarna när det gäller prioriteringar?

Lyssna på detta och mycket mer i samtalet med Nils Wilking Onkolog och Lars Sandman Professor i hälso- och sjukvårdsetik och ledamot i NT-rådet.


 

Avsnitt 1: Barncancerfondens och Nätverket mot Cancers tankar kring precisionsmedicin

Kan vårdprogramstrukturen hantera precisionsmedicin? Vilka förväntningar finns det på uppdraget som myndigheten för vård och omsorgsanalys har fått kring precisionsmedicin? Är regionernas organisation optimal för våra patienter och vad är patienters förväntningar på precisionsmedicin?

Detta är några av frågorna som diskuteras tillsammans med Barncancerfonden och Nätverket mot Cancer.