Illustration av ett öga

Vision Academy

Vision Academy (VA) är en internationell organisation initierad av Bayer med mer än 80 deltagande experter inom retinala ögonsjukdomar. Syftet med nätverket är att utarbeta rekommendationer för hur man bäst kan hantera retinala tillstånd där otillräcklig konklusion och evidensgåratt finnailitteraturen.

Vi har samlat en del av de så kallade viewpoints som tagits fram av VA. Dessa berör alla kontroversiella frågor vid behandling och diagnostisering av retinala, vaskulära sjukdomar, där klinisk erfarenhet och sammanfattning av rådande litteratur står som grund till rekommendationerna.

Webinars

 

  Video title

  YYMMDD Author/Uploaded by

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Stopping anti-VEGF therapy in case of treatment futility

  21:33 │ Bayer AB

  Video title

  YYMMDD Author/Uploaded by

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Addressing clinical challenges in ophthalmology

  18:15 │ Bayer AB

  Viewpoints

  Alt tag

  Use of topical antibiotics with intravitreal injections.

  Ladda ner (PDF)

  Alt tag

  The Role of OCT-A in Retinal Disease Management.

  Ladda ner (PDF)

  Alt tag

  Management of Subfoveal Hemorrhage.

  Ladda ner (PDF)

  Alt tag

  Guidance for Anti-VEGF Intravitreal Injections during the COVID-19 Pandemic.

  Ladda ner (PDF)

  Alt tag

  Fundamental Principles of an Anti-VEGF Treatment Regimen. 

  Ladda ner (PDF)

  Alt tag

  Bilateral Anti-VEGF Treatment.                

  Ladda ner (PDF)

  Alt tag

  Additional Measures of Visual Function Beyond Acuity.

  Ladda ner (PDF)