Studier

EYLEA® (aflibercept) är godkänt för behandling av våt AMD, DME, CRVO, BRVO och mCNV1*. Se här för att ta del av studierna som ligger till grund för godkännandet av dessa indikationer, samt andra viktiga studier vid dessa indikationer.

 

*neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), nedsatt syn till följd av makulaödem sekundärt till retinal venocklusion (RVO) (grenvensocklusioneller centralvensocklusion) nedsatt syn till följd av diabetiskamakulaödem (DME) nedsatt syn till följd av myopisk koroidal neovaskularisering (myopisk CNV).

Webinars

 

  Video title

  YYMMDD Author/Uploaded by

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  The 96 week results of Treat-and-Extend with Aflibercept in nAMD

  09:49 │ Bayer AB

  Studier

  Alt tag

  Eylea nAMD VIEW.

  Ladda ner (PDF)

  Alt tag

  Eylea nAMD ALTAIR.

  Ladda ner (PDF)

  Alt tag

  Eylea nCNV MYRROR.

  Ladda ner (PDF)

  Alt tag

  Eylea DME VIVID VISTA.

  Ladda ner (PDF)

  Alt tag

  Eylea CRVO Galileo.

  Ladda ner (PDF)

  Alt tag

  Eylea CRVO Copernicus.

  Ladda ner (PDF)

  Alt tag

  Eylea BRVO VIBRANT.

  Ladda ner (PDF)

  Referenslista